Seminar Carl Gustav Jochmannist

11.09.2019

Neljapäeval, 19. septembril 2019 algusega kell 16 toimub Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse, Heidelbergi Jochmanni-seltsi ja baltisaksa kultuuri seltsi Eestis teadusseminar, kus saksa ja eesti uurijad räägivad mõistatuslikust baltisaksa kirjamehest Carl Gustav Jochmannist.

Carl Gustav Jochmann (9. II 1789 Pärnu – 24. VII 1830 Naumburg) on üks salapärasemaid Eesti baltisaksa kännust võrsunud kirjamehi: temast pole säilinud ühtegi portreed ja kõik oma teosed avaldas ta eluajal anonüümselt. Jochmann jäi laiale ilmale tundmatuks aastani 1939, kui praegu kultusmõtleja maine omandanud Walter Benjamin avaldas koos omapoolse eessõnaga lühivariandi tema esseest „Luule tagurpidikäik“ („Die Rückschritte der Poesie“). Jochmanni neli eluajal ilmunud mahukat raamatut ja hiljem postuumselt avaldatud tekstid käsitlevad põhiliselt ühiskonna avatust ja avalikkust, keelekasutuse poliitilisi aspekte, aadli- ja usukriitikat ning homöopaatiat.

Teadusseminaril esinevad saksakeelsete lühiettekannetega teemal „Carl Gustav Jochmann, der anonyme Aufklärer aus Pernau“ Jochmanni-seltsi esimees Ulrich Kronauer, seltsi liikmed Markus Käfer ja Horst Gundlach ning Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse direktor ja Jochmanni-seltsi auliige Jaan Undusk.

Seminarile eelneb ekskursioon Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseumis koos Elle-Mari Taliveega ning järgneb seltskondlik koosviibimine.

Teadusseminar toimub Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse muuseumis aadressil Väikese Illimari 12, Tallinn. Olete oodatud!
 

Lisainfo:
Marin Jänes
teadussekretär
Eesti teaduste akadeemia
Underi ja Tuglase kirjanduskeskus
utkk@utkk.ee
https://www.utkk.ee/
https://www.facebook.com/TA.UTKK