Kliimakonverents toob kokku tippteadlased

06.09.2019

13. septembril 2019 toimub Tallinnas Radisson Blu Sky hotellis riigikantselei ja teaduste akadeemia konverents „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“ Konverentsil arutatakse kliimamuutuste võimalikke tagajärgi Eesti jaoks ning seda, kuidas muuta Eesti nendega kohanemisel teiste jaoks teenäitajaks. Konverentsi avavad kell 10 peaminister Jüri Ratas ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Konverentsil esinevad ettekannetega teadlased Eestist ja mujalt:

Professor Kevin Ellis Parnell (Tallinna tehnikaülikool) ‒ ettekanne kliimamuutuste mõjust bioressursile Põhjamaades

Kevin Ellis Parnelli õpetamis- ja teadustöö on keskendunud ranniku teemadele, eelkõige rannajoonte muutumisele ja selle haldamisele ning suhetele kogukonnaga. Prof Parnelli akadeemiline karjäär on kulgenud Uus-Meremaal Aucklandi ülikoolis ja Austraalias James Cooki ülikoolis. Teaduslikku uurimistööd on ta teinud Vaikse ookeani riikides, Vietnamis, Indoneesias, Maldiividel. Teadlasena on ta teinud lühiajalisi käike Suurbritannia, USA ja Itaalia instituutidesse. Tallinna tehnikaülikooliga on ta olnud seotud alates 2008. aastast. 2018. aastast töötab ta küberneetika instituudis sihtrahastusega professorina.
 
Professor Patrick Goodman (Dublini tehnikaülikool) ‒ ettekanne kliimamuutuste mõjust inimeste tervisele

Patrick Goodmani õpetamis- ja teadustöö on keskendunud üld-, meditsiini- ja keskkonnafüüsikale. Prof Goodmani akadeemiline karjäär on kulgenud Iirimaal Waterfordi tehnikainstituudis ning Dublini tehnikaülikoolis, peale selle on ta töötanud Iirimaa meteoroloogiateenistuses. Ta on Iiri füüsika instituudi haru komitee esindaja ning on samas komitees Dublini tehnikaülikooli esindaja.
 
Professor Atte Korhola (Helsingi ülikool) ‒ ettekanne kliimamuutuste sotsiaalsetest aspektidest

Atte Korhola õpetamis- ja teadustöö on keskendunud kliimamuutustele ja selle ökoloogilistele ning ühiskondlikele muutustele. Prof Korhola on Helsingi ülikooli kliimamuutuste professor, Helsingi jätkusuutliku teaduse instituudi liige ning bioloogia ja keskkonna teaduste sotsiaalse suhtluse teaduskonna prodekaan. Ta on kitsamalt spetsialiseerunud pikemaajalistele kliima- ja keskkonnamuutustele, süsinikutsüklitele, mustale süsinikule, turbaalade dünaamikale ja Arktika piirkondadele.
 
Dr Rein Drenkhan (Eesti maaülikool) ‒ ettekanne uutest puukahjuritest

Rein Drenkhan on metsandusspetsialist, kes kitsamalt on spetsialiseerunud metsapuude haigustele, eelkõige okka- ja võrsehaigustele. Dr Drenkhan on oma senise akadeemilise karjääri vältel olnud põhiliselt seotud olnud Eesti maaülikooliga. Magistriõppe läbis ta Rootsi põllumajandusülikoolis. Hetkel töötab ta Eesti maaülikooli metsapatoloogia dotsendina.
 
Professor Arne Sellin (Tartu ülikool) ‒ ettekanne lehtpuude kasvu aeglustumisest

Arne Sellin on keskendunud ökoloogiale, ökofüsioloogiale ning kliimamuutuste mõjule metsale, kitsamalt on ta teadlasena uurinud puude veemajandust. Oma akadeemilise karjääri vältel on ta olnud seotud Tartu ülikooli ning Eesti teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudiga. Hetkel on ta Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi ökofüsioloogia professor.
 
Akadeemik Margus Lopp (Tallinna tehnikaülikool) ‒ ettekanne põlevkivikeemiast

Margus Lopp on teadlasena keskendunud looduslike ühendite sünteesile, bioaktiivsete ainete sünteesile, stereokeemiale, asümmeetrilisele orgaanilisele sünteesile, bioaktiivsete ühendite sünteesile, asümmeetrilise sünteesi uutele strateegiatele ja meetoditele. Tema akadeemiline karjäär on olnud seotud Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja teaduste akadeemia keemia instituudiga ning lühiajalisemalt East Anglia ülikooli ja Budapesti keemiainstituudiga. Hetkel on ta Tallinna tehnikaülikooli loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi professor.
 
Akadeemik Jaak Aaviksoo (Tallinna tehnikaülikool) ‒ ettekanne süsinikdioksiidi sidumisest ja kasutamisest

Jaak Aaviksoo on teadlasena keskendunud optikale ja spektroskoopiale. Tema akadeemiline karjäär on olnud seotud teaduste akadeemia füüsika instituudi, Tartu ülikooli ning Tallinna tehnikaülikooliga. Lühiajalisemalt on ta stažööri või külalisprofessorina olnud seotud Novosibirski soojusfüüsika instituudiga, Max-Plancki tahkiseuuringute instituudiga Saksamaal, Osaka ülikooliga ning Pariisi ülikooliga. Hetkel on ta Tallinna tehnikaülikooli rektor.
 
Akadeemik Enn Lust (Tartu ülikool)  ‒ ettekanne vesinikuenergeetikast

Enn Lust on teadlasena keskendunud elektrokeemiale, tema teadustöö põhisuundadeks on suure eripinnaga materjalide elektrokeemilised omadused ja nende rakendused elektrilise kaksikkihi superkondensaatorites, hübriidsuperkondensaatorites, Li- ja Na-ioon-patareides. Oma akadeemilise karjääri vältel on ta olnud seotud Tartu ülikooliga, hetkel on ta loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituudi füüsikalise keemia professor ja õppetooli juhataja.
 
Akadeemik Jarek Kurnitski (Tallinna tehnikaülikool) ‒ ettekanne passiivmajadest

Jarek Kurnitski on teadlasena keskendunud hoonete energiatõhususe ja sisekliima uurimisele, konkreetsemalt liginullenergiamajadele. Oma akadeemilise karjääri vältel on ta olnud seotud Helsingi tehnikaülikooli, Aalto ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooliga. Hetkel on ta Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi uurimisrühma juht ja professor ning Aalto ülikooli liginullenergiamajade adjunktprofessor.


Informatsiooni konverentsi ja esinejate kohta leiab ürituse Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/events/489290218575686/