Sündis teadusasutuste koostöölepe

05.09.2019

Tervise arengu instituut, keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, eesti keele instituut ja eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus sõlmisid koostööleppe ning pidasid 4. septembril koostööd koordineeriva kogu esimese koosoleku.

Koostöö eesmärgiks on senisest tõhusamalt kaitsta ühiseid huve ning aidata kaasa Eesti teadus-, haridus-ja kultuurielu edendamisele.  Asutuste koostöökogu hakkab lisaks ühiste seisukohtade kujundamisele ettevalmistama ka teadus- ja hariduspoliitilisi ettepanekuid. Koostööleppe raamides hakatakse koos edendama ka rahvusvahelist koostööd.

Ülikoolide-väliste teadusasutuste koostöö ühisprobleemidega tegelemiseks on mujal läänemaailmas levinud praktika.