Teaduspärastlõunal peeti mõttetalguid

05.09.2019

Neljapäeval, 5. septembril 2019 leidis teaduste akadeemias aset teaduspärastlõuna „Kliima muutub – millised tehnoloogilised lahendused sellega kohanemiseks on pakkuda eesti teadlastel?“. Ettekannetega astusid üles akadeemikud Enn Lust ja Jarek Kurnitski, üritust modereeris teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Teaduspärastlõuna toimus nädal enne riigikantselei ja teaduste akadeemia ühiskonverentsi „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“ ning üheks selle eesmärgiks oli läbi arutada, milline võiks olla teaduste akadeemia sõnum sellel konverentsil. Arutelus lõi elavalt kaasa ka rohke publik, kes oli teaduste akadeemia peeglisaali kogunenud.

Teaduspärastlõunal keskenduti eeskätt sellele, kuidas võiks Eesti teistele uute tehnoloogiate rakendamisel eeskujuks olla ning kuidas võiks Eesti kliimamuutustest tulenevate muutustega paremini toime tulla.
 

President Soomere sõnas ettekandeid sissejuhatades, et praegu on keskseks küsimuseks see, kui palju on inimkond nõus maksma, et kliimatingimused ei halveneks.

Akadeemik Lust kõneles vesinikutehnoloogiatest. Ta selgitas, et vesiniktehnoloogiad on kallimad kui fossiilkütused, ent juba praegu kasutusel. Lust toonitas, et vesiniku rakendamine lahendab tulevikus energia salvestamise probleemid. Rääkides vesiniktehnoloogiate uurimisest Eestis, naljatles Lust, et meil on selleks ajalooline kohustus - viidates sellega Tartu ülikooli lõpetanud Nobeli keemiaauhinna Wilhelm Ostwaldi töödele.

Akadeemik Kurnitski pidas ettekande hoonete energiatõhususe võimalustest ja väljakutsetest. Ta rõhutas, et Eesti (mille elamufondist 70% on ehitatud nõukogude ajal) on saavutanud majade energiatõhususe tõstmisel suurt edu. Kuid ühtlasi meenutas ta, et vastavalt eurodirektiividele tuleb kogu olemasolev fond järgmise 30 aasta vältel ümber ehitada nullenergiamajadeks, see aga seab meie ette uued väljakutsed, mis mõjutavad oluliselt seda, kuidas Eesti hakkab tulevikus välja nägema.
 
 

Riigikantselei ja teaduste akadeemia ühiskonverentsi „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“ toimub 13. septembril Radisson Blu Sky hotellis Tallinnas. Seda puudutavat informatsiooni leiab ürituse Facebooki lehel: https://www.facebook.com/events/489290218575686/