Paides arutleti teaduse ja teadmiste rolli üle

12.08.2019

Paide vallimäel leidis aset seitsmes Arvamusfestival. 9. ja 10. augustil toimunud aruteludes osalesid mitmed Eesti teaduste akadeemia liikmed. Seekordsel Arvamusfestivalil oli ühiskonna ja majanduse teadus- ning teadmistepõhisus üks läbivaid teemasid. Palju tähelepanu pöörati teadlaste positsioonile ja rollile ühiskonnas.Reedel, 9. augustil toimunud arutelus "Sidus Eesti: teadlase roll ja vastutus" arutleti teadlaste osa ning panuse üle Eesti ühiskondlikus elus. Diskussioonis osalenud teaduste akadeemia president Tarmo Soomere rõhutas humanitaar- ning sotsiaalteadlaste rolli ühiskondlike pingete vältimisel ja maandamisel. Samal päeval osales arutelul "Teaduskeel(ed) – kellele ja kuidas?" Jakob Kübarsepp ning arutelul "Teadlane meedias" Jaak Aaviksoo. Festivali "Meie tuleviku" alal esines sõnavõtuga Toomas Asser.