Eesti sotsioloogide liit assotsieerus akadeemiaga

19.06.2019

Akadeemiaga võivad assotsieeruda teadusasutused ja teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas akadeemia missiooniga. 18. juunil 2019 suurenes akadeemiaga assotsieerunud teadusseltside arv 22-ni: soovides vastastikust koostööd edendada, kirjutasid akadeemia president Tarmo Soomere ja Eesti sotsioloogide liidu president Mai Beilmann alla assotsiatsioonilepingule.
Eesti sotsioloogide liidust pikemalt vt: https://sotsioloogia.ee/