UTKK konverents „Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses“

08.04.2019

16. ja 17. aprillil toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse konverents „Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses“.

Riia sündik, Poola kuninga sekretär ja Võnnu (Cēsise) notar David Hilchen (1561–1610) kuulus Liivimaa mõjukamate varauusaegsete juristide ja humanistide hulka. Hilcheni pärandiks on mh ligi 800 peamiselt ladinakeelset kirja, milles peegeldub rohkesti regiooni ajaloo, õigusajaloo, hariduse, kirjanduse ja raamatulooga seotud probleeme. Hilcheni elukäigust, tegevusest ja kirjalikust pärandist ajendatuna on konverentsi eesmärgiks käsitleda õiguslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi arenguid varauusaegse Poola-Leedu võimu all olnud Liivimaal, aga ka Poolas. Õigusajaloo, ajaloo ning kirjandusuurijad keskenduvad oma ettekannetes nii nende eluvaldkondade kui ka Poola ja Liivimaa omavahelisele põimumisele 16./17. sajandi vahetusel, jälgides nii era- ja ametiisikute omavahelisi võrgustikke, õigussüsteemide vastastikmõju kui ka eri meediumite põimumist ühiskondlike protsesside suunamisel.

Konverentsi kava ja ettekannete lühikokkuvõtted: https://www.utkk.ee/sundmused/kirjakultuur-oigus-ja-kohtud-poola-aegsel-liivimaal-david-hilcheni-epistolaarparandi-valguses/

Konverentsi töökeeled on saksa ja inglise.

Konverents toimub Eesti Keele Instituudi maja (Roosikrantsi 6, Tallinn) III korruse saalis.
 
Oma osavõtust palume teatada kuni 12. aprillini e-postiaadressil utkk@utkk.ee.
 
Lisainfo:
Marin Jänes
teadussekretär
Eesti Teaduste Akadeemia
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
utkk@utkk.ee
644 3147