Akadeemias allkirjastati leping riigiõiguse sihtkapitali moodustamiseks

20.12.2018

20. detsembril 2018 allkirjastasid teaduste akadeemias justiitsminister Urmas Reinsalu ja akadeemia president Tarmo Soomere koostöölepingu, millega ministeerium toetab riigiõiguse sihtkapitali moodustamist, et edendada riigiõiguse õpetamist ja riigiõiguse alast teadustööd. Valitsus eraldab sihtkapitali jaoks püsivalt 300 000 eurot aastas.Riigiõiguse sihtkapitali sisulist tegevust hakkab suunama nõukoda, mida juhib endine riigikohtu esimees dr Uno Lõhmus. Nõukotta kuuluvad õigusteadlane ja akadeemik dr Lauri Mälksoo, riigikohtu esimees dr Priit Pikamäe, riigikohtunik ja endine riigisekretär dr Heiki Loot, Tartu ringkonnakohtu halduskohtunik Madis Ernits, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor dr Marju Luts-Sootak, endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik dr Rait Maruste, justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ja ex officio Eesti teaduste akadeemia president.

Vt ka : https://www.just.ee/et/uudised/riigioiguse-sihtkapital-hakkab-edendama-riigioiguse-alast-teadustegevust