Üliõpilastele anti üle akadeemia presidendi π-preemiad

12.12.2018

11. detsembril 2018 toimus akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi lõpuüritus.
 Välja anti ka Eesti teaduste akadeemia presidendi eri- ehk π-preemiad:
 
Elegantseima üliõpilastöö eripreemia π x 1000 
GASPAR  EPRO doktoritöö "Triceps surae lihas-kõõlussüsteemi mehaanosensitiivsus ja kõnnistabiilsus vanemas eas: kombineeritud 1,5 aastane läbilõikeuuring ja pikaajaline treeninginterventsioon" 
 
Ebatraditsioonilise üliõpilastöö eripreemia π x 500 
LIIRI OJA doktoritöö "Kes on "naine" inimõiguste süsteemis: Naise keha ja seksuaalsuse narratiivid reproduktsiooni puudutavates kaasustes"
 
Lootustandvate sähvatuste üliõpilastöö eripreemia π x 250 
AUNE ALTMETS lõputöö "Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil"
 
Elegantseima üliõpilastöö tänukirjad:
 
TANEL SÕRMUS magistritöö "Valgusega reguleeritavad cAMP-sõltuva proteiinkinaasi inhibiitorid" 
 
ALEJANDRO GUERRA MANZANAREZ magistritöö "Täieliku masinõppe töövoo rakendamine pahavara tuvastamiseks süsteemikutsete ja pääsuõiguste alusel"
 
DANEL  AHMAN  doktoritöö "Fibratsioonilised arvutuslikud efektid"
 
Ebatraditsioonilise üliõpilastöö tänukirjad:
 
LISBETH NEEVITS magistritöö "Melanoomi ravikulutuste hindamine Haigekassa andmete põhjal – võimalused melanoomi kulude vähendamiseks, suurendades varajast avastamist teledermatoskoopia abil"
 
JOHANNA ROSS doktoritöö "Aira Kaalust Mari Saadini. Nõukogude eesti naisarenguromaan ja selle lugemisviisid" 
 
Lootustandvate sähvatuste tänukirjad:
 
KATRIN PETRITŠENKO bakalaureusetöö "Kahefotoonse neeldumisspektroskoopia rakendus metallorgaanilistes ühendites: Elektronülemineku elektrilise dipoolmomendi muutus sõltuvalt lahusti polaarsusest"
 
HELEN ASUKÜLA bakalaureusetöö „Gravitatsioonilained üldrelatiivsusteoorias ja skalaar-tensortüüpi gravitatsiooniteooriates“ 
 
Juhendajate tänukirjad:
 
KIROS KARAMANIDIS elegantseima töö eripreemia võitnud Gaspar Epro doktoritöö "Triceps surae lihas-kõõlussüsteemi mehaanosensitiivsus ja kõnnistabiilsus vanemas eas: kombineeritud 1,5 aastane läbilõikeuuring ja pikaajaline treeninginterventsioon" juhendamise eest
 
GERT-PETER BRÜGGEMANN elegantseima töö eripreemia võitnud Gaspar Epro doktoritöö "Triceps surae lihas-kõõlussüsteemi mehaanosensitiivsus ja kõnnistabiilsus vanemas eas: kombineeritud 1,5 aastane läbilõikeuuring ja pikaajaline treeninginterventsioon" juhendamise eest
 
MARTIN SCHEININ ebatraditsioonilise töö eripreemia võitnud Liiri Oja doktoritöö "Kes on "naine" inimõiguste süsteemis: Naise keha ja seksuaalsuse narratiivid reproduktsiooni puudutavates kaasustes" juhendamise eest

LAINE PARTS lootustandvate sähvatuste eripreemia võitnud Aune Altmetsa lõputöö „Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil“ juhendamise eest
 
KAIE EHA lootustandvate sähvatuste eripreemia võitnud Aune Altmetsa lõputöö „Tööstuskanepi droogide gaasikromatograafiline analüüs ja sisalduva kannabidiooli farmakoloogiline profiil“ juhendamise eest