Registreeriti 20 akadeemikukandidaati

12.10.2018

Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks:
Täppisteaduste alal (1 koht)
•    ELS HEINSALU, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
•    JAAN JANNO, Tallinna Tehnikaülikooli rakendusmatemaatika professor, matemaatika osakonna juhataja;
•    MARCO KIRM, Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika professor;
•    TOOMAS RÕÕM, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur.
Inseneriteaduste alal (1 koht)
•    MARIO KADASTIK, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur, asedirektor;
•    JAREK KURNITSKI, Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, Aalto Ülikooli dotsent (Adjunkt Professor);
•    JAAN RAIK, Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide verifitseerimise tenuuriprofessor, arvutisüsteemide instituudi usaldusväärsete arvutisüsteemide keskuse juht.
Geoloogia alal (1 koht)
•    KALLE KIRSIMÄE, Tartu Ülikooli geoloogia ja mineraloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna juhataja.
Ökotoksikoloogia alal (1 koht)
•    ANNE KAHRU, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur, keskkonna¬toksikoloogia laboratooriumi juhataja, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor.
Inimgeograafia alal (1 koht)
•    HANNES PALANG, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor, humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse juhtivteadur;
•    TIIT TAMMARU, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, inimgeograafia õppetooli juhataja;
Kultuuriteaduste alal (1 koht)
•    KRISTIN KUUTMA, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor;
•    MARE KÕIVA, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur, folkloristika osakonna juhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes;
•    JAAN LAHE, EELK usuteaduste instituudi erakorraline professor, usundiloo õppetooli juhataja kt;
•    REIN RAUD, Tallinna Ülikooli Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor;
•    ANU REALO, Tartu Ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor, Warwicki Ülikooli kaasprofessor;
•    PEETER TOROP, Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja.
Ühiskonna-ja riigiteaduste alal (1 koht)
•    EIKI BERG, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht;
•    TIINA RANDMA-LIIV, Tallinna Tehnikaülikooli halduspoliitika professor, majandusteaduskonna prodekaan;
•    ELLU SAAR, Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor, ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juhtivteadur.

Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud 5. detsembril 2018.
Infot akadeemikukandidaatide kohta vt ka SIIN.