Kinnitati 20 akadeemikukandidaati

31.10.2018

Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud 5. detsembril 2018.

Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks. Infot akadeemikukandidaatide kohta vt ka SIIN.

Vt kandidaatide esitlusi:

Täppisteaduste alal (1 koht)
•    ELS HEINSALU, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur
•    JAAN JANNO, Tallinna Tehnikaülikooli rakendusmatemaatika professor, matemaatika osakonna juhataja
•    MARCO KIRM, Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika professor
•    TOOMAS RÕÕM, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur

Inseneriteaduste alal (1 koht)
•    MARIO KADASTIK, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur, asedirektor
•    JAREK KURNITSKI, Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, Aalto Ülikooli dotsent (Adjunkt Professor)
•    JAAN RAIK, Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide verifitseerimise tenuuriprofessor, arvutisüsteemide instituudi usaldusväärsete arvutisüsteemide keskuse juht

Geoloogia alal (1 koht)

•    KALLE KIRSIMÄE, Tartu Ülikooli geoloogia ja mineraloogia professor, ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna juhataja

Ökotoksikoloogia alal (1 koht)
•    ANNE KAHRU, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur, keskkonna¬toksikoloogia laboratooriumi juhataja, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor

Inimgeograafia alal (1 koht)
•    HANNES PALANG, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor, humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse juhtivteadur
•    TIIT TAMMARU, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, inimgeograafia õppetooli juhataja

Kultuuriteaduste alal (1 koht)
•    KRISTIN KUUTMA, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor
•    MARE KÕIVA, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur, folkloristika osakonna juhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes
•    JAAN LAHE, EELK usuteaduste instituudi erakorraline professor, usundiloo õppetooli juhataja kt
•    REIN RAUD, Tallinna Ülikooli Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor
•    ANU REALO, Tartu Ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor, Warwicki Ülikooli kaasprofessor
•    PEETER TOROP, Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja

Ühiskonna-ja riigiteaduste alal (1 koht)
•    EIKI BERG, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
•    TIINA RANDMA-LIIV, Tallinna Tehnikaülikooli halduspoliitika professor, majandusteaduskonna prodekaan
•    ELLU SAAR, Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor, ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juhtivteadur