Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu 17.04.2018

24.04.2018

Eesti Teaduste Akadeemia ja Arenguseire Keskuse eestvedamisel toimus 17. aprillil akadeemia saalis Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu.

Arutelul käsitleti Eesti jaoks võtmetähtsusega teemasid: tuuleenergia potentsiaal taastuvenergia allikana, energiajulgeoleku jaoks vajalikud investeeringud ning gaasituru toimimise ja varustuskindluse problemaatika. Tutvustati ühiskonna arvamusi nende valdkondade aktuaalsuse kohta. Euroopa Komisjoni jaoks valminud uuringutest ja neile tuginevatest soovitustest andsid ülevaate Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (Joint Research Centre, JRC) spetsialistid.

Kava

AVASÕNAD
    Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president
    Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja
    Maive Rute, Teadusuuringute Ühiskeskuse asedirektor

INCREASING USE OF RENEWABLES – POTENTIAL OF WIND ENERGY    Dr Marcelo Masera, Head of Energy Security, Distribution and Markets Unit, JRC

POLIITIKAKUJUNDAJA KOMMENTAAR
    Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

FINANCING SCHEMES FOR ENERGY SECURITY INVESTMENTS IN POWER MARKETS (ENERGIAJULGEOLEKU INVESTEERINGUTE FINANTSEERIMISE SKEEMID ELEKTRITURUL)
    Dr Einari Kisel, Maailma Energianõukogu ja Eesti Energia

HOW MODELS CAN CONTRIBUTE TO DECISION-MAKING – CASE STUDY: GAS RISK ASSESSMENT    Dr Nicola Zaccarelli, Energy Security, Distribution and Markets Unit, JRC

VEDELGAASI TERMINALID ENERGIAJULGEOLEKU KOMPONENDINA    Maria Helbling, Alexela Energia

POLIITIKAKUJUNDAJA KOMMENTAAR
    Timo Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

BRINGING PEOPLE ON BOARD: PRELIMINARY RESULTS OF SOCIAL APPRECIATION STUDY – ESTONIA / OR HOW ESTONIA COMPARES TO THE NETHERLANDS AND PORTUGAL
    Dr Marcelo Masera, JRC

LÕPUSÕNAD

Arutelu on järelvaadatav SIIN.

Energeetikaprobleemide käsitlemist jätkati Riigikogu majanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni, keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisistungil Riigikogu konverentsisaalis. Kesksed teemad olid gaasituru toimisega seonduvad riskid ja Baltimaade elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa Liidu võrkudega. Peaettekanded: Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse spetsialistid dr Marcelo Masera ja dr Arturs Purvins.

Informatsioon on leitav ka Riigikogu veebisaidil, vt
https://www.riigikogu.ee/eesti-energeetika-ja-energiavarustuse-probleemide-arutelu/