EASAC-i raport: Negatiivse süsinikubilansiga tehnoloogiad ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmine

02.02.2018

Euroopa teaduste akadeemiad teatavad, et uutest negatiivse emissiooni tehnoloogiatest ei piisa kliimamuutuste ärahoidmiseks, need pakuvad vaid piiratud realistlikke võimalusi suures koguses süsinikdioksiidi atmosfäärist eemaldamiseks ja mitte sellisel määral, nagu on kirjeldatud mõnedes kliimastsenaariumides.

EASAC pakub oma raportis mitmeid lahendusi. Täistekst on leitav siit: https://easac.eu/publications/details/easac-net/

8. märtsil käesoleval aastal korraldab EASAC koos Euroopa Parlamendi teaduskeskusega (EPRS) raporti tutvustamise. Huvilised on oodatud Brüsselisse Euroopa Parlamendi raamatukokku kell 13.30–15.00. Registreerimiseks tuleb saata kiri aadressile info@easac.eu 

Edasine kontakt:

Professor Michael Norton
Email: michael.norton@easac.eu
Phone: +81-906620-3230
 
Molly Hurley-Depret
Email: molly.hurley-depret@easac.eu
Mobile: +352 691 112 882

EASAC on Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda (European Academies’ Advisory Council), kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra ning Šveitsi teaduste akadeemiad. Ühenduse eesmärgiks on nõustada Euroopa poliitikakujundajaid.