NB! Stipendiumiprogrammi "Naised teaduses" taotluste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 11.03.2018.

05.03.2018

Eesti naisteadlased on alates 22. jaanuarist 2018 oodatud kandideerima L’Oréal Balti stipendiumile For Women in Science.

Nagu eelmisel, nii ka käesoleval aastal antakse Eestis välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele uuringuteks loodus- ja tehnikateaduste ning füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.
Eestist esitatud taotlusi hindab Eesti Teaduste Akadeemia poolt moodustatud komisjon. Lõpliku otsuse teeb stipendiumiprogrammi nõukogu (Fellowship Board), kuhu kuuluvad L'Oreal Balti regiooni, akadeemia ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni esindajad.
Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 11. märtsi hilisõhtuni. Taotlusi saab esitada rahvusvahelises ingliskeelses portaalis www.fwis.fr (täpsemalt vt http://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719023). Seal tuleb luua endale kasutajakonto ning juhiseid järgides üles laadida üles nõutav info ja dokumendid. Kasulik on eelnevalt tutvuda lisatud juhendmaterjaliga (Rules&Regulations), kus on kirjas nii kandideerimise tingimused, nõutavate dokumentide loetelu kui ka hindamiskriteeriumid.
Pidulik auhinnatseremoonia toimub Riias 5. juunil 2018.

***
L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase 115 riigist. Eelmisel aastal avanes ka Eestile ja Leedule võimalus  stipendiumiprogrammiga ühineda; tihedas konkurentsis võitus esimese Eesti stipendiumi Els Heinsalu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist.

Programmi kontaktisikud Eestis on:

Anne Pöitel, Eesti Teaduste Akadeemia (tel. 6448677, foreign@akadeemia.ee);
Kerli Gutman, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, tel. 6441431, kerli.gutman@unesco.ee.

L’Oreali pressiteade vt SIIN.