Meenutame seltside päeva 31.10.2017

09.01.2018

Akadeemiaga on assotsieerunud 17 seltsi ja ühendust kokku üle 5000 liikmega. 31. oktoobril 2017 andsid seltsid Tartu Ülikooli Omicumis oma tegevusest ülevaate. Oli võimalus tutvuda ka stendiettekannetega (vt fotod SIIN).

Kava:

AVASÕNAD        Tarmo Soomere

EESTI TEADUSSELTSID – MINEVIK, OLEVIK, TULEVIK          Erki Tammiksaar  (Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus)

ÕPETATUD EESTI SELTS         Marju Luts-Sootak

EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS – EESTI HARRASTUS-UURIJATE MAJAKAS        Urmas Kõljalg

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EMAKEELE SELTSI 80 ÜHIST AASTAT        Karl Pajusalu
        Vt ka stendiettekanne

TEADUSAJALOO JA TEADUSFILOSOOFIA EESTI ÜHENDUS – ÜKS ÜHENDUS, KAKS ERIALA        Peeter Müürsepp

EESTI KODU-UURIMISE SELTS        Andrus Ristkok

EESTI FÜÜSIKA SELTS: MILLINE VÕIKS OLLA SELTSIDE ROLL EESTI TULEVIKU KUJUNDAMISEL?        Kaido Reivelt
        Vt ka stendiettekanne

20 AASTAT EESTI TOKSIKOLOOGIA SELTSI         Anne Kahru


LÕPPSÕNAD          Tarmo Soomere