Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II" Eesti Teaduste Akadeemias 23. novembril 2017

18.12.2017

Juunis 2017 kohtusid akadeemia saalis metsanduse ja puidukeemia valdkondade strateegilised osapooled (riigi esindajad, ettevõtjad, puidukeemia eksperdid, metsanduse ja looduskaitse spetsialistid, seotud valdkondade teadlased), et arutleda metsa väärindamisega seonduvate võimaluste ja riskide üle. Seminari eesmärgiks oli saada faktipõhine ülevaade osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad meie teadmistes ning määratleda, milliseid uuringuid või analüüse on vaja strateegiliste otsuste tegemiseks.

Seminaril tõstatatud probleemidest kokkuvõtete tegemiseks moodustas akadeemia juhatus komisjoni, mis muude järelduste hulgas märkis: “Rakendatav tehnoloogia peab vastama kaasaja nõuetele. Eesmärgiks tuleb seada mitte ainult tselluloosi, vaid laiemalt biotoodete tootmine, mis võimaldab väärindamisahelat mitmekesistada ning tooret sihipärasemalt kasutada. Selles kontekstis on äärmiselt vajalik teadmusmahuka tootmise toetamine, eeskätt biotehnoloogilise tehnobloki lisamine.”

Selle teema edasiseks käsitlemiseks korraldas akadeemia jätkuseminari 23. novembril 2017. Seminar kava oli järgmine:
 
11:00    AVASÕNAD
        Jaak Järv
        Estonian Academy of Sciences.

11:10    CHEMISTRY OF BIOMASS:  BIOFUELS AND BIOPLASTICS
        Sergey D. Varfolomeev
        Chemistry Faculty, M.V.Lomonosov Moscow State University
        N.M.Emanuel Institute for Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences
        (slaidid vt SIIT)

12:00    ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR LIGNOCELLULOSIC BIOMASS PROCESSING IN ESTONIA:
    BEYOND CONVENTIONAL FOREST INDUSTRY
        Peep Pitk
        AS Graanul Invest
        (slaidid vt SIIT)

12:30    PROJECT  CELESTIAL: INDUSTRIAL CELL FACTORIES FOR FUTURE BIOECONOMY
        Mart Loog
        Institute of Technology, University of Tartu
        (slaidid vt SIIT)

12:50    ARUTELU