Pii-preemiad on jagatud!

05.12.2017

Täna, 5. detsembril,  kuulutati Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi pidulikul lõpuüritusel välja laureaadid. Akadeemia presidendi eripreemiale  -  π-preemiale - esitamiseks moodustati alakomisjon koosseisus Jaan Aarik (esimees), Mati Karelson, Agu Laisk, Andres Metspalu, Lauri Mälksoo, Tõnu-Andrus Tannberg, Jaan Undusk, Gennadi Vainikko ja Urmas Varblane.

Komisjoni otsusele toetudes otsustas Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere jagada  π-preemiad alljärgnevalt:

1)    elegantseima üliõpilastöö eripreemia (π × 1000 eurot – 3141,59 eurot) Rauni Lillemetsale
doktoritöö „Genereerivate hulkade ja jadade süsteemid“ eest (Tartu Ülikool, juhendajad akad Eve Oja ja dr Aleksei Lissitsin);

2)    ebatraditsioonilise üliõpilastöö eripreemia (π × 500 eurot – 1570,80 eurot) Liisa Eerole
magistritöö „Paberi kvantitatiivne analüüs ATR-FT-IR spektroskoopilisel meetodil“ eest (Tartu Ülikool, juhendajad dr Signe Vahur ja prof Ivo Leito);

3)    lootustandvate sähvatuste eripreemia (π × 250 eurot – 785,40 eurot) Oliver Pauksonile
bakalaureusetöö „Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus“ eest (Tallinna Ülikool, juhendaja Peeter Vihma, MA).

Lisaks jagati tänukirju komisjoni poolt esiletõstetud töödele:
 
1)    Bruno Strandbergile tänukiri elegantse doktoritöö eest „π-fotoproduktsioon ja Comptoni hajumine deuteeriumilt piioni ergastamise lävendil“ (Glasgow Ülikool, juhendaja dr John R.M. Annand);

2)    Hanna Hõrakule tänukiri elegantse doktoritöö „Õhulõhede CO2 signaaliülekande regulaatorvalkude tuvastamine läbi osoonitundlikkuse“ eest (Tartu Ülikool, juhendajad prof Hannes Kollist ja dr Mikael Johan Brosché);

3)    Kaisa Lingule tänukiri elegantse magistritöö „Neobarokse kujundi otsinguil“ eest (Tartu Ülikool, juhendaja prof Jüri Talvet);

4)    Pikne Kamale tänukiri ebatraditsioonilise doktoritöö „Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel“ eest (Tartu Ülikool, juhendajad dr Heiki Valk, dr Ester Oras ja dr Christina Fredengren);

5)    Geidi Heinale tänukiri ebatraditsioonilise magistritöö „Keraamiline jahutav säilitusnõu puu- ja köögiviljadele“ eest (Eesti Kunstiakadeemia, juhendaja Heikki Zoova, MA);

6)    Tanel Uibokandile ja Kaur Vahtrikule tänukiri lootustandva bakalaureusetöö „Töödeldud taimse biomassi tehnoloogilised omadused ning rakendusvõimalused“ eest (Tallinna Tehnikakõrgkool, juhendaja prof Toomas Pihl).

Tänukirjad said ka eripreemia võitnud tööde juhendajad:

1)    Eve Oja elegantseima töö eripreemia võitnud Rauni Lillemetsa doktoritöö „Genereerivate hulkade ja jadade süsteemid“ juhendamise eest;

2)    Aleksei Lissitsin elegantseima töö eripreemia võitnud Rauni Lillemetsa doktoritöö „Genereerivate hulkade ja jadade süsteemid“  juhendamise eest;

3)    Signe Vahur ebatraditsioonilise töö eripreemia võitnud Liisa Eero magistritöö „Paberi kvantitatiivne analüüs ATR-FT-IR spektroskoopilisel meetodil“ juhendamise eest;

4)    Ivo Leito ebatraditsioonilise töö eripreemia võitnud Liisa Eero magistritöö „Paberi kvantitatiivne analüüs ATR-FT-IR spektroskoopilisel meetodil“ juhendamise eest;

5)    Peeter Vihma lootustandvate sähvatuste eripreemia võitnud Oliver Pauksoni bakalaureusetöö „Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus“ juhendamise eest.


Pidulikul üritusel esines ettekandega akadeemia tänukirja saanud Pikne Kama.

Täpsemalt vt SIIT.

Vt ka mininistri käskkirja 2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemuste kinnitamise kohta