EASACi raport keskendub toidu turvalisusele ja põllumajandusliku tootmise jätkusuutlikkusele

05.12.2017

Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda (European Academies’ Advisory Council, EASAC), kuhu kuulub ka Eesti Teaduste Akadeemia, avalikustas  5. detsembril  2017 Euroopa üldsusele mõeldud raporti.
EASAC keskendub oma raportis võimalustele ja probleemidele, mis seisavad Euroopa põllumajanduse ja toiduturvalisuse ning nendega seotud teadusvaldkondade ees. Mahukas uuring on mõeldud Euroopa poliitikategijatele, akadeemiatele, teadlaskonnale ja teistele huvigruppidele. Muu hulgas näitab see teaduspoliitika tegijaile, kuidas teadusuuringud aitavad lahendada põllumajanduse kitsaskohti ja neid  probleeme, mis on seotud toidu kättesaadavusega.

Oleme harjunud põllumajanduslikku produktiivsust võtma enesestmõistetavana. Seda ei tohiks teha. Raportis rõhutatakse põllumajandusteaduste võtmerolli Euroopa konkurentsivõime säilitamiseks  maailmas. Ometi ei soovita teadlased pelgalt tootmist tõhustada, vaid vaadata ka laiemat pilti. Oluline on tegutseda nii, et kõigile oleks tagatud piisav ning täisväärtuslik toidukorv kestlikul, loodust säästval moel.

Euroopa ületarbimine mõjutab ülejäänud maailma, aga samas suudab Euroopa teadus pakkuda lahendusi ka globaalsetele probleemidele. Eraldi on käsitletud Euroopa toidutootmist ja kohalikke vajadusi, aga ka koostöösidemeid Euroopa tootmise-tarbimise ja globaalse tarbimise vahel. Vaatluse all on ka Euroopa Liidu poliitika rahvusvahelise arenguabi vallas.

Raport selgitab, kuidas teaduspõhine info suudab kujundada  avalikkuse arusaama meie ees seisvatest proovikividest. See on aluseks innovatsioonile, poliitilistele otsustele ning edasistele uurimissuundadele. Teadusuuringud ja innovaatilised lahendused tuleb koondada, et sidusrühmad saaksid oma tegevuses neile toetuda.

EASAC on oma raportis süsteemne, kaaludes teemasid nii horisontaalselt (toiduahelad-kliima-loodusressursid) kui ka vertikaalselt (põllumajandus-toitumine-tervis). Paljud kirjeldatud poliitilised lahendused sobivad vaid Euroopa Liidule, samas pakutakse asjakohast materjali ka Euroopa kohta laiemalt.

Raport on ka Euroopa panus IAP (InterAcademy Partnership) globaalsesse dokumenti.

Dokumendi täistekst on leitav siit:
Publication of the EASAC report "Food and Nutrition Security and Agriculture" (FNSA)