Aruanne "Eesti puidukeemia perspektiivid"

08.11.2017

Teaduste akadeemia juhatus kinnitas 31. oktoobril 2017 toimunud koosolekul Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ekspertide kaastöös koostatud aruande "Eesti puidukeemia perspektiivid". 

Vt kokkuvõtvaid seisukohti ja tervikaruannet.