Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev

01.11.2017

Akadeemiaga on assotsieerunud 17 seltsi ja ühendust kokku üle 5000 liikmega. Lisaks iga-aastasele aruandele, mis avaldatakse akadeemia aastaraamatus, andsid seltsid oma tegevusest ülevaate (suuliselt ja/või stendiettekannete näol) 31. oktoobril 2017 Tartu Ülikooli Omicumis. Avasõnad ütles ja kokkuvõtte tegi president Tarmo Soomere. Vaheajal tutvuti stendiettekannetega.

Kavas olid järgmised ettekanded:

EESTI TEADUSSELTSID – MINEVIK, OLEVIK, TULEVIK      Erki Tammiksaar  (Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus)

ÕPETATUD EESTI SELTS      Marju Luts-Sootak

EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS – EESTI HARRASTUS-UURIJATE MAJAKAS     Urmas Kõljalg

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EMAKEELE SELTSI 80 ÜHIST AASTAT     Karl Pajusalu

TEADUSAJALOO JA TEADUSFILOSOOFIA EESTI ÜHENDUS – ÜKS ÜHENDUS, KAKS ERIALA     Peeter Müürsepp

EESTI KODU-UURIMISE SELTS
     Andrus Ristkok

EESTI FÜÜSIKA SELTS: MILLINE VÕIKS OLLA SELTSIDE ROLL EESTI TULEVIKU KUJUNDAMISEL?     Kaido Reivelt

20 AASTAT EESTI TOKSIKOLOOGIA SELTSI      Anne Kahru