EASAC geenitehnoloogiast: rakendused ja reguleerimine

02.05.2017

EASAC vaatleb geeniteaduse rakendusi ja nende õiguslikku reguleerimist
Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda (European Academies’ Advisory Council, EASAC), kuhu kuulub ka Eesti Teaduste Akadeemia, pidas asjakohaseks analüüsida, millised on värskeimad  teadustulemused geneetilise muundamise vallas, milliseid uusi rakenduslikke võimalusi need annavad, kuidas tuleks neid ühitada avaliku huvi ja poliitiliste valikutega. Tulemusena valmis ülevaade “Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU”, mida avalikult esitletakse Brüsselis 4. mail 2017.

Analüüsis rõhutatakse alusuuringute jätkuvat vajadust seni veel lünklike teadmiste täiendamiseks, tehnikate täiustamiseks, aga ka vastuolulise suhtumise leevendamiseks ühiskonnas. Rakendusuuringute reguleerimine peab olema tõenduspõhine, võtma arvesse ja hindama nii kasulikke võimalusi kui hüpoteetilisi riske ning olema seejuures piisav, aga paindlik, võimaldamaks kohaldumist teadusharu edasise kiire arenguga. Õigusaktidega tuleks reguleerida mitte niivõrd geenitehnoloogia aluspõhimõtteid ja eksisteerivaid tavasid, vaid pigem rakendusi tegevusvaldkonniti.

Ülevaade käsitleb lähemalt uuringute ja rakenduste olukorda ja reguleerimist nii taimede, kodu- ja metsloomade, mikroorganismide kui inimgenoomi puhul, rõhutades nii eetiliste aspektide silmas pidamise olulisust kui ka riskijuhtimise vajadust laiema ühiskondliku konsensuse saavutamise kontekstis.

Ingliskeelne täistekst on leitav:
http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/genome-editi.html


* EASAC koondab Euroopa Liidu liikmesriikide teaduste akadeemiaid koostöö tegemiseks EL poliitiliste otsutajate nõustamisel. Eesti Teaduste Akadeemiat esindab EASACi nõukogus akadeemik Margus Lopp. EASACi kolmes põhilises töösuunas (bioteadused, energiaprobleemid, keskkond) on moodustatud ekspertide võrgustikud, mille eesotsas on juhtkomiteed. Sõltumatute ekspertide võrgustikud käsitlevad analüüsitavaid teemasid, prognoosimaks arengutrende ja kõrvalmõjusid, et mõjutada poliitilisi otsuseid teadmistepõhiselt langetama. Keskkonnapaneelis esindab Eesti Teaduste Akadeemiat president Tarmo Soomere, energeetikapaneelis akadeemik Enn Lust.