Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek

18.05.2017

19. aprillil toimunud Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul peeti järgmised teaduslikud ettekanded:
Kalevipoja sõnum      akadeemia välisliige Cornelius Theodor Hasselblatt
Kuidas ma olen teadust teinud ja seda rakendanud      akadeemik Enn Tõugu (elutööpreemia laureaat 2017)
Tagasivaade elutööle      akadeemik Gennadi Vainikko (elutööpreemia laureaat 2017)Ühiselt tehti ka pilti (foto autor Maris Krünvald).

Üldkogu teises osas anti ülevaade akadeemia 2016. aasta tegevusest, kinnitati Akadeemia uus põhikiri ning Akadeemia peasekretäriks valiti akadeemik Jaak Järv.

Üldkogu otsused vaata SIIN.