Euroopa teadlaste eetikakoodeks uuendatud

08.05.2017

24. märtsil 2017 esitleti Brüsselis Euroopa teaduste akadeemiate ühenduse ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities “All European Academies”) alalise teaduseetika töörühma koostatud Euroopa teadlaste eetikakoodeksit.

Koodeks täiendab eelmist, 2011. a koostöös Euroopa teadusfondiga valminud versiooni, lähtudes lähimineviku arengutest teaduse finantseerimise praktikas ja teadustöö regulatsioonides.

Lisaks teaduseetika klassikalistele printsiipidele ja headele tavadele käsitletakse nüüd ka avatud teaduse, digitaalsete andmebaaside ja repositooriumite problemaatikat, teaduse kommunikeerimise ja kodanikuteaduse arenguid ning teaduse kajastamist sotsiaalmeedias. Olulise täiendusena tuuakse esile teadusasutuste vastutus heade tavade hoidmisel.

Euroopa Komisjoni teadusvolinik Carlos Moedas rõhutas koodeksit vastu võttes, et ühiskond vajab täielikku usaldust teaduse vastu ning see on võimalik vaid siis, kui teadustegevus on läbinisti eetiline ja väärikas.

Eesti Teaduste Akadeemiat esindas koodeksi väljatöötamisel akadeemik Raivo Uibo.

Dokumenti saab lugeda ALLEA kodulehel:
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf

Dokumendi tõlge eesti keelde vt SIIN.