Määrati riigi teaduspreemiad

09.02.2017

Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 9. veebruaril määrati 2017. aasta teaduspreemiad järgmiselt:

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot) said akadeemik ENN TÕUGU ja akadeemik GENNADI VAINIKKO.

Aastapreemiad (à 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

ELMO TEMPEL – täppisteaduste alal tööde tsükli "Galaktilised filamendid kosmilises võrgustikus" eest;

MAIT METSPALU, TOOMAS KIVISILD, LUCA PAGANI, MONIKA KARMIN, LAURI SAAG, RICHARD VILLEMS – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli "Inimkonna  geneetilise varieeruvuse olemus ja kujunemine“ eest;

MARLON GERARDO DUMAS MENJIVAR – tehnikateaduste alal uurimistöö "Äriprotsesside andmekaeve teooria" eest;

TAMBET TEESALU – arstiteaduse alal teadus-arendustöö "Kullerpeptiidide väljatöötamine sihtmärgistatud vähiraviks" eest;

OLEV VINN – geo-ja bioteaduste alal tööde tsükli „Fanerosoikumi selgrootute paleoökoloogia ja biomineralisatsioon“ eest;

KALEV JÕGISTE (kollektiivi juht), MAREK METSLAID, KAJAR KÖSTER – põllumajandusteaduste alal teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest;

LAURI MÄLKSOO – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest" eest;

HEIKI VALK – humanitaarteaduste alal tööde tsükli "Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur" eest.

Vt laureaatide lühitutvustusi siit

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F. J. Wiedemanni keeleauhinnaga antakse laureaatidele kätte Eesti Teaduste Akadeemia saalis 24. veebruaril 2017 kell 13.30.