Neli akadeemikut pälvisid teaduspreemia

09.02.2017

Valitsus otsustas oma tänasel istungil anda preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest väljapaistvale matemaatikule akadeemik Gennadi Vainikkole Tartu Ülikoolist ning TTÜ küberneetika instituudi kauaaegsele juhtivteadurile, arvutiteaduse suurkujule akadeemik Enn Tõugule.

Akadeemik Gennadi Vainikko on rahvusvaheliselt üks tuntumaid Eesti matemaatikuid, paljude teedrajavate monograafiate autor või kaasautor. Tema erakordselt tulemuslik uurimustöö on fokuseerunud spetsiifilist laadi integraal-, diferentsiaal- ja operaatorvõrranditele. Taolised võrrandid on tänapäeval peamine vahend meie maailma ja selle elementide kirjeldamiseks.

Mitmekülgse matemaatikuna on Gennadi Vainikko jõudnud läbimurdeliste tulemusteni nii selliste võrrandite fundamentaalsete omaduste analüüsimisel kui ka numbrilise lahendamise vallas. Ta on konstrueerinud efektiivsed lahendusmeetodid paljude singulaarsete võrrandite jaoks, loonud nn südamlike integraalvõrrandite teooria ning viinud selle ka praktikasse. Eriomaselt matemaatikutele on paljud akadeemik Vainikko tulemused lõplikud, teisisõnu põhimõtteliselt mitteparandatavad ning seega kindel vundament edasistele uuringutele.

Tema teaduslik aktiivsus on muljetavaldav tänaseni. Näiteks pikka aega laual olnud küsimus, millised funktsioonid on murruliselt diferentseeruvad, leidis ammendava vastuse alles ühes tema eelmisel aastal ilmunud artiklis. Tal on olnud läbi aastakümnete juhtiv roll arvutusmatemaatika arendamisel Eestis. Tema juhendamisel on kaitstud 31 kandidaadi- või doktoriväitekirja ning ta on olnud ametlikuks oponendiks 47-le Nõukogude Liidus kaitstud doktoriväitekirjale. Lisaks klassikaliste kursuste lugemisele ja uuendamisele on ta teaduse eesliini saavutusi teinud üliõpilastele arusaadavaks paljudes maailma ülikoolides loetud arvukates erikursustes, sh enam kui kümme aastat Helsingi Ülikoolis.

Gennadi Vainikkole omistati 1989 ENSV teenelise teadlase aunimetus. Teda on autasustatud 1998. a Valgetähe III klassi teenetemärgiga ja Eesti Teaduste Akadeemia medaliga. Aastal 2011 sai tema uuringute tsükkel "Südamlikud Volterra integraalvõrrandid" riikliku teaduspreemia täppisteaduste valdkonnas.

Akadeemik Enn Tõugu on mõneski mõttes mitme põlvkonna Eesti arvutiteaduse "lapsevanem". Tema tegutsemissuundadest juba aastakümneid tagasi on alguse saanud näiteks tänane tarkvaraarendus, küberkaitse ja algoritmiteooria. Lisaks panustamisele arvutiteadlaste kasvatamisse ning tarkvaraharidusse on ta suutnud oma ideed kuuldavaks teha, järgijaid leida ning tulemusi saavutada nii nõukogude teadussüsteemis kui ka ajal, mil maailm ümberringi radikaalselt muutus; samuti professorina Stockholmi Kuninglikus Ülikoolis.

Hoolimata sellest, et paljud tema teedrajavad tööd on avaldatud vene keeles ja seetõttu ei kajastu õiges proportsioonis praeguses statistikas, on ta hästi tuntud oma kolleegide seas kogu maailmas. Juba iseseisvumiseelses Eestis loodud tugev arvutiteaduse koolkond tegi hiljem võimalikuks eesti teadlaste kiire ümberorienteerumise. Tema loodud vundament on kaudselt ka eesti infotehnoloogiaalaste idufirmade edu taga. Praktiliselt kõik mõnikümmend aastat tagasi Eestis hariduse saanud tarkvarainsenerid ja arvutiteadlased on mõjutatud Enn Tõugu tegevusest. Tema õpilasi võib kohata kõikjal maailmas.

Kogenud purjetajana teab ta hästi, et paljudes pealtnäha lihtsates situatsioonides (nt mõnusa taganttuulega seilates või lõõgastunult internetis surfates) peituvad äärmiselt ohtlikud veealused karid. Enn Tõugu on osanud selle teadmise vormida asjakohasteks teaduspõhisteks sõnumiteks nii oma valdkonna spetsialistidele kui ka laiale avalikkusele. Seda kõike on ta väärindanud aastakümnete vältel läbi rahuliku ja mõnusa, sageli humoristliku ja vahel veidi sarkastilise, kuid alati mõjusa tegevuse kaudu teaduse populariseerimisel.

Enn Tõugu sai 1965. a Eesti NSV riikliku preemia ja 1987 NSV Liidu riikliku preemia. Aastal 1995 autasustati teda Eesti Teaduste Akadeemia medaliga ja 2001 Valgetähe III klassi teenetemärgiga. Aastast 2010 on ta Academia Europaea liige.

Akadeemik Richard Villems pälvis koos Eesti Biokeskuse viie teadlasega aastapreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli "Inimkonna geneetilise varieeruvuse olemus ja kujunemine" eest.

Akadeemik Lauri Mälksoole määrati aastapreemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Venemaa käsitlused rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest" eest.

Teaduspreemia laureaadid 2017
Teaduspreemia laureaadid 2017_lühitutvustus