Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutamiskoosolek

05.01.2017

Eesti Teaduste Akadeemia koostöös ETAg-iga käivitasid Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) loomise.

ENTA esindab ja ühendab kõigi teadusalade Eestis ja Eestist väljaspool töötavaid noorteadlasi ja järeldoktoreid. Ülikoolid ja akadeemia esitasid kandidaadid ENTA asutavasse kogusse. Kandidaatide arv ülikooli kohta vastab ligikaudu professorite arvule selles ülikoolis ( ̴1 kandidaat 20 professori kohta).
Akadeemia esitas esindajad Eesti teadusasutustes ja välismaal töötavate noorteadlaste hulgast.

4. jaanuaril toimus akadeemia majas Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmete koosolek.
Vt Eesti Teaduste Akadeemia erilehte Novaatoris.

NB! Info täieneb.