Eestis avaneb L’Oréal Balticu stipendiumiprogramm

16.01.2017

Reedel, 20. jaanuaril 2017 pandi alus L’Oréali stipendiumiprogrammi For Women in Science laienemisele Eestisse. Teaduste akadeemia saalis allkirjastasid kolmepoolse koostöölepingu kosmeetikafirma L’Oréal Balti peakontor kui rahastaja, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja Eesti Teaduste Akadeemia kui kaaskorraldajad.

Akadeemia president Tarmo Soomere rõhutas, et teadus ja ühiskond moodustavad ühtse süsteemi. Ilma reaalse koostööta nende vahel ei saa loota arengut. “Eesti väiksuse tõttu on iga inimene eriti väärtuslik. Peame püüdma luua sellised tingimused, et kõik andekad teadlased – ka noored naisteadlased – saaks täielikult realiseerida oma potentsiaali,” lisas ta. Sõlmitud lepingus näeb akadeemik Soomere näidet erasektori hea tahte jõulisest avaldumisest. Samuti on see meeldetuletus nii avalikule sektorile kui ka akadeemilisele maastikule, et on võimalik toimida paremini, kui oleme teinud seni.

L’Oréal Balti peadirektor Johan Berg väljendas oma rõõmu uue partnerluslepingu üle ning toonitas ettevõtete vastutust. Suurettevõtted vajavad häid teadlasi. L’Oréalis panustab üle nelja tuhande teadlase igapäevaselt ettevõtte edusse ja arengusse. UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni tervitused edastas peasekretär Kerli Gutman. Tema sõnul on stipendiumiprogramm oluline samm teel avaliku ja erasektori partnerluse realiseerimisel. UNESCO väärtustab võrdselt nii kultuuri kui ka haridust ja teadust. Haridus- ja teadusministri head soovid edastas ministeeriumi välissuhete asekantsler Madis Lepajõe.

Stipendiumi taotlusvoor avaneb 23. jaanuaril 2017. Taotluste esitamise tähtaeg on 7. märts k.a. Taotlusi saab esitada rahvusvahelises portaalis www.fwis.fr. Sellekohane info paikneb ka UNESCO kodulehel www.unesco.ee ja teaduste akadeemia kodulehel välissuhete moodulis http://www.akadeemia.ee/et/suhted/ (inglise keeles vt siin). Käesoleval aastal antakse Eestis välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele uuringuteks loodusteaduste või füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.

Esitatud taotlusi hindavad akadeemikud Ergo Nõmmiste ja Ain-Elmar Kaasik ning uurija-professorid Anne Kahru, Malle Krunks ja Tiina Nõges. Lõpliku otsuse teeb stipendiumiprogrammi nõukogu (Fellowship Board), kuhu kuuluvad L'Oreal Balti peakontori peadirektor Johan Berg, akadeemia president Tarmo Soomere ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni nõukogu esimees Kristin Kuutma.

***
L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. Sel nädalal avanes stipendiumiprogramm ka Leedus (kus vastav leping allkirjastati 17. jaanuaril 2017). Lätis on programm tegutsenud 2005. aastast.