Akadeemia üldkogu valis kolm uut akadeemikut

08.12.2016

7. detsembril toimus Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung.

Otsused vt SIIN.

Päevakord:
  • Avamine
  • Rahvusvaheliste finants-institutsioonide võrgustikest maailmas ja nende seostest Eestiga                              Gunnar Okk
  • Akadeemia Kirjastuse põhimääruse kinnitamine
  • Akadeemikute valimine
  • Sõnavõtud


                                               
Fotodel: Akadeemia president Tarmo Soomere, Gunnar Okk, osakonnajuhatajad Jaak Aaviksoo, Jakob Kübarsepp, Toomas Asser ja Urmas Varblane


34 akadeemikukandidaadi seast osutusid valituks kolm:
MAARJA KRUUSMAA - Tallinna Tehnikaülikooli biorobootika keskuse juhataja ja professor,
        infotehnoloogia teaduskonna teadus- ja arendusprodekaan
JAAN EHA - Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku juhataja, kardioloogiaprofessor
ANU RAUD - rahvakunsti uurija, Tartu Ülikooli emeriitprofessor