Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile 2017

14.11.2016

Looduskaunis Lindau linnakeses (Saksamaal) kohtuvad augustis 2017 kuuendat korda  paarkümmend Rootsi Riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks antava majandusauhinna laureaati ja 400 andekat noort majandusspetsialisti ja -teadlast kogu maailmast. Foorum loob avatud keskkonna põlvkondadevaheliseks multikultuurseks kogemustevahetuseks ja aruteluks.

Majandusüliõpilased, -spetsialistid ja noorteadlased valitakse oma riigi parimate hulgast. Eeloleva aasta kohtumine toimub 22.-26.08.2017. Eestis nimetab kandidaate Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia.

Eesti Teaduste Akadeemia ootab akadeemilistelt mentoritelt motiveeritud ettepanekuid andekate alla 35-aastaste noorte kohta, kes suudaksid foorumil aktiivselt osaleda ja kelle edasist teadusteed selline unikaalne võimalus stimuleeriks. Optimaalse kasu huvides eelistame noori, kelle eelnev elukäik tõendab selget soovi teadusele pühenduda (eelviimase-viimase aasta doktorandid, värskelt doktorikraadi kaitsnud). Ingliskeelsed valikukriteeriumid vt SIIN).

Ettepanekud (ingliskeelne üksikasjalik soovituskiri, (kaas)allkirjastatuna noorteadlase juhendaja poolt ning esitatava CV koos kontaktandmetega) palume hiljemalt 7. detsembriks 2016 saata aadressil:

      Jüri Engelbrecht (LINDAU KONVERENTS)
      Eesti Teaduste Akadeemia
      Kohtu 6, 10130 TALLINN

ning samaaegselt elektrooniline versioon aadressil foreign@akadeemia.ee.

Akadeemia valib esitatutest ühe või kaks parimat, kes saavad ligipääsu Lindau kohtumiste elektroonilisele andmebaasile oma täiendavate andmete sisestamiseks. Lindau Foorumite Nõukogu hindamiskomisjon teeb lõpliku valiku.

Lisainfo Lindau konverentside kohta vt http://www.lindau-nobel.org. Eestis vastab küsimustele Anne Pöitel (tel 644 8677, anne.poitel@akadeemia.ee).


OOTAME ETTEPANEKUID!