Akadeemia tunnustas tänukirjaga prof emer Tiit-Rein Viitsot

21.06.2016

Eesti Teaduste Akadeemia andis üle tänukirja prof emer Tiit-Rein Viitsole pikaajalise eduka ja suure pühendumusega tehtud töö eest ajakirja Linguistica Uralica edendamisel toimetuskolleegiumi liikme ja peatoimetajana.

Akadeemia president esitles Tiit-Rein Viitsot järgmiselt: http://www.akadeemia.ee/_repository/file/TEGEVUS/YRITUSED 2016/AkadeemiaTanukiriTiitReinViitso-le.pdf