Karl Schlossmanni nimelise medali pälvis akadeemik Eero Vasar

22.04.2016

Eesti Teaduste Akadeemia autasustas Karl Schlossmanni nimelise medaliga Tartu Ülikooli arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese füsioloogia professorit akadeemik Eero Vasarat.
Medal anti üle üldkogul 20. aprillil (vt http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20160420092801/).

Medali laureaat on kolmandat põlve professor, kes on sündinud ja üles kasvanud põlises arstiteadlaste dünastias. Üks ta vend on psühhiaatriaprofessor ja teine tunnustatud kirurg. Mehena, kes teab, kuidas targaks saadakse, on ta öelnud: "Ajule tuleb aega anda, sest ta leiab ise lahenduse". Tema filosoofia on, et arstid ei tegele pelgalt haiguste ravimisega, vaid eelkõige inimeste tervisega seotud probleemide lahendamisega, mis võivad esineda äärmiselt erinevates ning iseomastes avaldustes. Tema tööd professionaalina on tunnustatud nii teadusmaastikul (riigi teaduspreemia meditsiini alal 2004. aasta) kui ka riigi poolt (Eesti Vabariigi Punase Risti III järgu ordeniga). Ta on kohaselt noorele akadeemikule kibe käsi nii tippteaduse tegemisel, noorte teadlaste juhendamisel kui ka teaduse organiseerimise vallas. Sarnaselt medali nimikangelasele Karl Schlossmannile, kelle juhtimisel koostati näiteks kava tuberkuloosi vastu võitlemiseks Eestis, oli Eero Vasar üks eelmise aasta algul Teaduste Akadeemia süvauuringute instituudis valminud Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020 "Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse" eestvedajaid.

Karl Schlossmann (1885-1969) oli Eesti Teaduste Akadeemia esimene president (1938-1940). Nooruses oli ta praktiseeriv arst ning tegeles süvitsi nakkushaiguste epidemioloogiaga. Enim on ta tuntud kui mikrobioloogia rajaja Eestis. Iseloomulikult laia silmaringiga ja tugeva ühiskondliku närviga inimestele oli ta mitte ainult puhas teadlane, vaid ka näiteks ravimuda spetsialist, kes tuli appi Pärnule ja Haapsalule raskel ajal, 1920ndatel aastatel, mil Riia ja Peterburi külastajad ära langesid. Tema sulest on ilmunud raamat "Estonian curative sea-muds and seaside health resorts"  (Eesti tervistavad meremudad ja merekuurordid), Boreas, London 1939. Temanimeline medal asutati 2003 Eesti Teaduste Akadeemia kõrgeima autasuna arstiteaduses ja sellega seotud erialadel. Seni on selle pälvinud kolm teadlast: akad Mart Saarma, akad Ain-Elmar Kaasik ning prof Lembit Allikmets.