MÄÄRATI RIIGI TEADUSPREEMIAD

11.02.2016

Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 11. veebruaril määrati 2016. aasta teaduspreemiad järgmiselt:


Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot) said
akadeemik ÜLO LEPIK ja akadeemik RAIMUND-JOHANNES UBAR.

Aastapreemiad (à 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

URMAS NAGEL ja TOOMAS RÕÕM – täppisteaduste alal
tööde tsükli “Terahertskiirguse vastasmõju materjalidega” eest;

TÕNIS KANGER– keemia ja molekulaarbioloogia alal
teadustöö “Asümmeetrilised organokatalüütilised ja kaskaadreaktsioonid” eest;

MAARJA KRUUSMAA – tehnikateaduste alal
tööde tsükli “Bioloogiast inspireeritud allveerobotite liikumine ja tajud” eest;

SULEV KÕKS ja KÜLLI KINGO – arstiteaduse alal
teadus-arendustöö “Krooniliste põletikuliste nahahaiguste patogeenes” eest;

MARTIN ZOBEL (kollektiivi juht),
JOHN DAVISON,
MARI MOORA ja
MAARJA ÖPIK – geo-ja bioteaduste alal
tööde tsükli “Taime- ja seenekoosluste mitmekesisust ning nende omavahelisi seoseid mõjutavad tegurid” eest;

ARNE SELLIN – põllumajandusteaduste alal
tööde tsükli “Regionaalsete kliimamuutuste mõju puude veevahetusele, kasvule ja metsaökosüsteemide seisundile” eest;

TIINA RANDMA-LIIV – sotsiaalteaduste alal
tööde tsükli “Eesti riigivalitsemise väljakutsed Euroopa võrdlevate uuringute kontekstis” eest;

TÕNU-ANDRUS TANNBERG – humanitaarteaduste alal
tööde tsüklite “Eesti sõjaajalugu” ja “Eesti ajalugu nõukogude perioodil” eest.

Laureaatide lühitutvustusi vt siit

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F. J. Wiedemanni keeleauhinnaga antakse laureaatidele kätte Eesti Teaduste Akadeemia saalis 24. veebruaril 2016 kell 13.30.

Vt akadeemia presidendi Tarmo Soomere kõnet ja teaduspreemiate laureaatide esitlust.

ERR Novaatori galerii ja video preemiate üleandmisest.