“Facing critical decisions on climate change in 2015”

26.10.2015

Möödunud nädalal (19. oktoobril 2015) avaldas Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda − EASAC (European Academies' Science Advisory Council) oma hiljutise seisukohavõtu “Facing critical decisions on climate change in 2015”, mis kannab kolme peamist eesmärki: 1) avada kliimamuutuste temaatika värskeimate uuringute taust, vältimaks võimalikke väärarusaamu – eriti meedias; 2) rõhutada hiljutisi arenguid ja arusaamu teaduslikus lähenemises kliimamuutuste tempo kiirenemise osas; 3) markeerida muutuste hetkeseisu kriitilisust ning rõhutatult kommunikeerida seda Euroopa Liidu poliitikakujundajatele.

EASAC koondab Euroopa Liidu liikmesriikide teaduste akadeemiaid koostöö tegemiseks EL poliitiliste otsutajate nõustamisel. Eesti Teaduste Akadeemiat esindab EASAC-i nõukogus peasekretär Margus Lopp. EASAC-i kolmes põhilises töösuunas (bioteadused, energiaprobleemid, keskkond) on moodustatud ekspertide võrgustikud, mille eesotsas on juhtkomiteed.  Sõltumatute ekspertide võrgustikud käsitlevad analüüsitavaid teemasid, prognoosimaks arengutrende ja kõrvalmõjusid, et mõjutada poliitilisi otsuseid teadmistepõhiselt langetama. Keskkonnapaneelis esindab Eesti Teaduste Akadeemiat president Tarmo Soomere.