TÄIENDATUD! ERC teadusnõukogu väljasõiduistung Tallinnas

30.09.2015

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (European Research Council; ERC) teadusnõukogu peab Eesti Teaduste Akadeemia kutsel oma sügisese väljasõiduistungi Tallinnas 07.–09.10.2015.
ERC teadusnõukogu (ERC Scientific Council) on rahvusvahelisel tasemel väljapaistvatest kogenud teadlastest koosnev otsustuskogu, mille liikmete hulka kuulub käesoleval perioodil ka Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Mart Saarma asepresidendina. Väljasõiduistungeid peetakse neis riikides, kus nõukogu liikmetel on ka kohalike teadlastega huvitav kohtuda.

ERC on osa Euroopa Liidu teaduse ja tehnika raamprogrammist (praegu Horisont2020-st). Tegemist on unikaalse teadust rahastava institutsiooniga, mis konkursipõhiselt rahastab Euroopas nn eesliiniuuringuid (frontier research) ja tippkompetentsiga teadlasi, olenemata teadusvaldkonnast. ERC grandi saamine on teadlasele väga kõrgtasemel tunnustus, sest konkurents on äärmiselt tihe ning peamiseks ja kõige olulisemaks kriteeriumiks on uuringute tipptase (scientific competence).

ERC üliprestiižse grandi saajaid on Eestist otseselt olnud neli:
Ülo Niinemets (akadeemik), EMÜ; kogenud teadlase grant 2013–2018;
Lauri Mälksoo (akadeemik), TÜ; noore teadlase stardigrant 2009–2014;
Tambet Teesalu, TÜ; noore teadlase stardigrant 2012–2016;
Mart Loog, TÜ; iseseisvuse saavutanud tippteadlase grant 2015–2020.

Lisaks on oma grandi Eestisse toonud üks Soome teadlane: Lassi Juhani Päivärinta (kogenud teadlase grant 2011–2016), kes töötab TTÜ-s. Samas töötab osakoormusega ka Rootsi teadlane Peter Avo Andrekson (kogenud teadlase  grant 2012–2017), tema on ka ERC hindamispaneeli liige ühel alasuunal. Samuti on ERC stardigrantide hindamispaneeli liikmeks akadeemik Andres Metspalu (varem on hindamispaneeli liige olnud akadeemik Richard Villems).

Lisaks ERC regionaalsele seminarile ja töistele paneeldiskussioonidele toimuvad ERC teadusnõukogu liikmete kohtumised Eesti teadlastega, teadusjuhtide ja -poliitikutega, strateegiliste asjade otsutajatega. Ametlikul õhtusöögil võõrustab külalisi peaminister koos haridus- ja teadusministriga.

Ürituse korraldamist toetab Eesti Teadusagentuur.

-------------------------------------------------------------------------------------------
TÄIENDATUD! Ürituse slaidid vt:
https://erc.europa.eu/media-and-events/events/erc-funding-opportunities-supporting-excellent-researchers-all-over-europe
-------------------------------------------------------------------------------------------
Info ERC missiooni ja tegevuse kohta on leitav veebist: http://erc.europa.eu/
Samast leiab ka ERC Teadusnõukogu liikmete nimekirja koos nende
lühi-CV-dega: http://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council

Vt ka värskelt ilmunud ajalehte "Ideas. Newsletter of the European Research Council" (September 2015), sh akadeemik Mart Saarma kirjutatud juhtkirja (lk 2).