Akadeemia ootab kandidaate Lindau füüsikafoorumile

22.09.2015

Alates aastast 1951 on looduskaunis Lindau linnake (Saksamaal) kohtumispaigaks paarikümnele Nobeli preemia laureaadile ja enam kui poolele tuhandele andekale noorteadlasele kogu maailmast. Vastavalt foorumi motole „Educate, Inspire and Connect“ kuulavad noored inimesed nobelistide loenguid ja suhtlevad maailma tippteadlaste koorekihiga vahetult ja sundimatus õhkkonnas.

Üliõpilased ja noorteadlased valitakse oma riigi parimate hulgast. Eeloleva aasta kohtumine toimub 26.06.-01.07.2016, osalejateks kraadiõppurid ja teadurid füüsika erialalt. Eestis nimetab kandidaate  Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia.

Noorte teadlaste lähetusi toetab TeaMe+ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu fond


Eesti Teaduste Akadeemia ootab akadeemilistelt mentoritelt motiveeritud ettepanekuid andekate noorte kohta, kelle edasist teadusteed osavõtt sellisest erakordsest foorumist stimuleeriks. Optimaalse kasu huvides eelistame noori, kelle eelnev elukäik tõendab selget soovi teadusele pühenduda (eelviimase-viimase aasta doktorandid, värskelt doktorikraadi kaitsnud) ning kelle õpinguid ja/või teadustegevust iseloomustab interdistsiplinaarsus.  Ingliskeelsed valikukriteeriumid vt SIIN.

Ettepanekud (ingliskeelne soovituskiri, kaasallkirjastatuna asutuse juhi ja noorteadlase juhendaja poolt ning esitatava CV koos kontaktandmetega) palume hiljemalt  19. oktoobriks 2015 saata aadressil:

Jüri Engelbrecht (LINDAU KONVERENTS)
Eesti Teaduste Akadeemia
Kohtu 6, 10130 TALLINN

ning samaaegselt elektrooniline versioon aadressil foreign@akadeemia.ee.

Akadeemia valib esitatutest ühe kuni kolm parimat, kes saavad ligipääsu Lindau kohtumiste elektroonilisele andmebaasile oma täiendavate andmete sisestamiseks.  Lindau Foorumite Nõukogu hindamiskomisjon teeb lõpliku valiku (tavaline konkurents 1:4). Väljavalitute elamiskulud Lindaus (majutus ja toitlustamine) kannavad kohapealne korralduskomitee ja Eesti Teaduste Akadeemia ühiselt, sõidukulud Eesti Teaduste Akadeemia.

Lisainfo Lindau konverentside kohta vt http://www.lindau-nobel.org. Eestis vastab küsimustele Anne Pöitel (tel 644 8677, anne.poitel@akadeemia.ee).


OOTAME ETTEPANEKUID!