Eesti TA teadusauhinnad üliõpilastele

18.09.2015

Eesti Teaduste Akadeemia auhindab 2015. aastal paremaid üliõpilastöid. Teadustööde võistlusel võivad osaleda Eesti ülikoolide üliõpilased ja eesti päritoluga üliõpilased välismaa ülikoolides, kes töö esitamise ajal jätkavad ülikoolis diplomi-, bakalaureuse- või magistriõpet või on lõpetanud need perioodil 1.09.2014 - 31.08.2015.

Võistlusele võib esitada õpingute ajal tehtud ja vormistatud teadustöid, samuti nende tööde tulemuste põhjal avaldatud teaduspublikatsioone, milles üliõpilane on ainus või esimene autor. Esitatavad tööd võivad olla vormistatud ka diplomi-, bakalaureuse- või magistritööna.

Konkursil osalemiseks tuleb täita osalusvorm aadressil:
https://www.archimedes.ee/konkursid/
vt: Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkurss 2015

Lisafailidena tuleb esitada elektroonilise osalusvormi kaudu:
-    töö põhifail (esitada pdf-formaadis)
-    juhendaja kirjalik arvamus,
-    võõrkeelse töö puhul eestikeelne pealkiri ja lühikokkuvõte

Vt eeskiri siin.

Töid võetakse vastu 15. oktoobrini 2015 (k.a) ainult elektroonilise osalusvormi kaudu.

Konkursikomisjon valib auhinnatud tööde autorite seast esinejad sügisel Teaduste Akadeemias toimuvale üliõpilastööde võistluse võitjate konverentsile.

Info tel 645 07 12, http://www.akadeemia.ee