Tallinna Tehnikaülikool tähistab akadeemik Boris Tamme 85. sünniaastapäeva

10.06.2015


Akadeemik Boris Tamme 85. sünniaastapäeva tähistatakse Tallinna Tehnikaülikoolis reedel, 19. juunil 2015 kell 14.00 lillede asetamisega tema büsti juurde akadeemikute alleel. Seejärel avatakse TTÜ peamaja fuajees näitus rektor Boris Tamme mälestuseks.
_________

Boris Tamm sündis 23. juunil 1930 Tallinnas. 1949 lõpetas ta Tallinna 7. Keskkooli ja 1954 Tallinna Tehnikaülikooli elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide erialal. 1957 astus Boris Tamm Moskva Automaatika ja Telemehaanika Instituudi aspirantuuri ning 1962 kaitses tehnikakandidaadi  ja 1970 tehnikadoktori väitekirja.  Professorikutse anti talle 1976. aastal. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Boris Tamm 1972. aastal küberneetika alal.
Aastatel 1960-1976 töötas Boris Tamm Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudis erinevatel ametikohtade nooremteadurist direktorini, 1976-1991 oli ta Tallinna Polütehnilise Instiuudi rektor, 1991-1997 Küberneetika Instituudi peateadur, seejärel Cyberntica AS vanemteadur. Aastatel 1991-1999 oli Boris Tamm Akadeemia Informaatika ja Tehnikateaduste Osakonna juhataja, 1994-1999 Akadeemia asepresident.
Boris Tamme rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud teadustöö põhisuunad olid protsessijuhtimise tehnoloogia, ekspertsüsteemide tehnoloogia  ja objektorienteeritud programmeerimine. Ta oli Soome Tehnikateaduste Akadeemia ja Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia välisliige, Helsingi ja Budapesti tehnikaülikoolide audoktor, Rahvusvahelise Automaatjuhtimise Föderatsiooni (IFAC) president (1987-1990).
Taasiseseisvunud Eestis oli Boris Tamm riigi innovaatilise arengu eestvedajaks. 2002. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga.  Teda iseloomustasid  head organisaatorivõimed, lai huvidering, sõbralikkus ja asjalikkus, suur kiindumus muusikasse ja sporti.