Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool vaagivad teaduse rahastamise ja teadlaskarjääri probleeme

25.03.2015

Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 käsitletakse Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnika-ülikooli traditsioonilisel ühisseminaril möödunud aastal palju pingeid tekitanud olukorda teaduse rahastamises ja sellega seonduvat teadlaskarjääri problemaatikat.


Eesti vajadusi ja võimalusi teaduse rahastamiseks ning selle aasta algul valminud ettepanekuid reformideks esitleb Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler dr Indrek Reimand. Teadlaste karjäärimudeli kontseptsioonist meil ja mujal, selle vajalikkusest, probleemidest ning väljakutsetest selle rakendamisel teevad ettekanded Tartu Ülikooli professor Maaja Vadi ja Eesti Maaülikooli professor akadeemik Ülo Niinemets. Tallinna Ülikooli dotsent Triin Roosalu analüüsib võimalusi sellise karjäärimudeli loomiseks, milles oleks nii meestel kui ka naistel tegelikkuses võrdsed võimalused.

Seminar algab kell 15.00 tehnikaülikooli ruumis U01-202. Veebiülekanne aadressil: http://bit.ly/akadeemia2503

Kava ja täpsem info: http://www.ttu.ee/ttu-uudised/sundmused/varia-3/eta-ja-ttu-seminar-25-martsil /

Lisainfo:    akad Jakob Kübarsepp
                ETA informaatika- ja tehnikateaduste osakonna juhataja
                TTÜ õppeprorektor
                Tel: 620 2006