Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon 28. jaanuaril 2015

28.01.2015Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon toimus kolmapäeval, 28. jaanuaril 2015 akadeemia saalis (Kohtu tn 6 Toompeal).

Inauguratsiooni tseremoonia avas akadeemia eelmine president Richard Villems. Tervituse andis üle ning ametiketi pani akadeemia uuele presidendile kaela Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Oma tervituses märkis Ilves, et tänases ühiskonnas on peamine küsimus noorte toomine teadusesse, et meil jätkuks ka edaspidi tarku inimesi, ning ka see, kas ühiskond teadvustab teaduse mõju igapäevaelule. Ilvese meelest peaksid teadlased olema ühiskonnas kuuldavamad. “Nad peavad olema ka usutavamad kui muinasjutuvestjad ja soolapuhujad, või siis meedia kaudu avalikkuses nähtavad lahmijad. Usutavad haritlased teavad, et Martin Luther ei ole Martin Luther King ja “keskmine” ei ole sama, mis “mediaan”,” rääkis Ilves oma kõnes.

Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioonikõne “Teaduste akadeemia: minevikule toetudes tulevikku vaatamas”  keskendus dünaamiliste ühiskondlike murrangute keskel asuva akadeemia rollimuutustele nii teadusmaastikul kui ka kogu riigis. Ta kõneles akadeemiast, mis on kujunenud endisest teadusministeeriumi analoogist väljapaistvaid teadlasi ja loomeinimesi ühendavaks institutsiooniks, mille suurim tugevus on arvamuste paljusus ning tolerantsus eriarvamuste suhtes. Akadeemia president näeb akadeemiat osana sellisest Eesti ideaalpildist, kus teadmised on väärtus ja teadmispõhisus ühiskonna eesmärk. Akadeemia püüab olla sillaks erinevate kultuurikeskkondade vahel. Tuleviku ehitamisel on keskne roll loovuspõhisusel, suutlikkusel astuda olemasolevatest raamidest välja. “See tähendab akadeemikute jaoks mugavustsoonist väljumist, vastutuse võtmist ‒ vajadust asuda aktiivsele, vahel proaktiivsele ja miks mitte ka provokatiivsele positsioonile,” ütles president Soomere.

Tervitussõnad laususid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja Rektorite Nõukogu esimees Volli Kalm. Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvo Pärt esitas muusikalise tervituse klaveril. Vahepaladega esines Tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori kammerkoosseis dirigent Peeter Perensi juhatusel.

Akadeemik Tarmo Soomere valiti akadeemia presidendiks 15. oktoobril 2014.

Kõned esinemise järjekorras:
Richard VillemsToomas Hendrik IlvesTarmo Soomere
Jevgeni OssinovskiVolli KalmUrve TiidusSteven R. Bishop
Inauguratsioon on järelvaadeldav (vt siin)