Akadeemia valis uue juhatuse

03.12.2014

Eesti Teaduste Akadeemia valis oma 3. detsembri üldkogul juhatuse uude koosseisu järgmiseks 5-aastaseks perioodiks järgmised akadeemikud:
      asepresidentideks: Ergo Nõmmiste, Mart Kalm
      peasekretäriks: Margus Lopp
      juhatuse vabaliikmeteks: Jüri Engelbrecht, Jaak Järv, Valter Lang, Ülo Niinemets, Karl Pajusalu,
                                        Martti Raidal, Peeter Saari, Andres Öpik

      osakonnajuhatajateks kinnitati : Astronoomia ja Füüsika Osakond - Jaak Aaviksoo
                                                 Informaatika ja Tehnikateaduste Osakond - Jakob Kübarsepp
                                                 Bioloogia, Geoloogia ja Keemia Osakond - Toomas Asser
                                                 Humanitaar- Ja Sotsiaalteaduste Osakond - Urmas Varblane
Uus juhatus alustab tööd 15. detsembril.