Konverents "Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?"

14.11.2014

5. novembril toimus Riigikogu konverentsisaalis konverents "Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?", kus arutati Eesti teaduse jaoks olulisi küsimusi. 

Vt konverentsi infoleht:
http://tips.ut.ee/index.php?module=2&op=1&dok_id=660