2014. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine

18.08.2014

Vt haridus- ja teadusministri käskkirja 20. juunist 2014. a nr 273 siin.