Eesti Teaduste Akadeemia ja TTÜ teadlaste visiit Eesti Energia Iru elektrijaama

11.04.2014

Reedel 11. aprillil toimus Eesti Teaduste Akadeemia ja TTÜ teadlaste visiit Eesti Energia AS Iru elektrijaama. Vastuvõtjateks olid Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ning Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam, kes tutvustasid elektrijaama ja selle  jäätmeenergiaplokki ning vastasid arvukatele küsimustele. Iru elektrijaam on suurima potentsiaaliga soojusenergia tootja Eestis, mis varustab soojusenergiaga Tallinna ning Maardu linna. Põhikütusena kasutab Iru elektrijaam elektri- ja soojusenergia koostootmiseks segaolmejäätmeid ning reservkütusena maagaasi ja vedelkütuseid.

U. Heinami juhtimisel toimus ka ringkäik elektrijaamas ning tutvumine 2013. aastal valminud jäätmeenergiaplokiga. Selle ploki valmimisega lõppes Eestis suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse. Iru jäätmeenergiaplokk on Eesti jaoks uus lahendus nii energia tootmises kui ka prügikäitluses. Selle elektri tootmise võimsus on 17 MW ja soojuse tootmise võimsus 50 MW. Aastas taaskasutab jäätmeenergiaplokk energia tootmiseks ca 220 000 tonni sorteerimise järel ülejäävaid segaolmejäätmeid. Elektriks ja soojuseks muundatakse ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast. Jäätmeplokis kasutusel olev tehnoloogia sobib mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks ning ei vaja segaolmejäätmete põletamiseelset sorteerimist, purustamist ega sõelumist.

Üritusest võtsid osa üheksa TA energeetikanõukogu liiget: akadeemikud Leo Mõtus, Mihkel Veiderma, Lembit Krumm ning Ingo Valgma, Andres Siirde, Mati Valdma, Leevi Mölder, Arvi Hamburg ja Ülo Rudi; akadeemikud Tarmo Soomere ja Enn Tõugu; Anne Kahru KBFIst; Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige Aigar Hermaste ning TTÜ teadlased Tiit Rahe ja Enno Reinsalu.