Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevade jätkuüritus Võrus

27.03.2014

Vastavalt Võru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna ja Akadeemia vahelistele suulistele lepetele on 2014. aastal kavandatud mitmeid koostööüritusi toimumiskohaga nii Võrus, Tartus kui ka Tallinnas.

Avalöögiks sellele sarjale kujunes 24. märtsil akadeemik Urmas Varblase ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professorite Raul Eametsa ja Maaja Vadi loengutsükkel Võru Fr. R. Kreutzwaldi Gümnaasiumis, kuhu oli novembrikuu teaduspäeva positiivse järelkajana kogunenud aulatäis õpilasi nii Kreutzwaldi kui Antsla Gümnaasiumist, Parksepa Keskkoolist, Meremäe ja Kuldre koolist, Võrumaa Kutsehariduskeskusest Väimelas, eelpoolmainitud koolide õpetajaid ning mõned omavalitsustöötajad.

Akadeemik Urmas Varblane kõneles maailmamajanduse ja tarbimiskeskkonna muutumisest, professor Raul Eamets rääkis Eesti haridussüsteemi vastavusest tööturule ning professor Maaja Vadi tööelust karjääri vaatenurgast.

Tugeva positiivse laengu saanud esinejate kui ka kuulajaskonna ühissoovi väljendas Kreutzwaldi Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld järgmiselt - kui kuulajad said oma tuleviku kavandamiseks sellelt ürituselt kasvõi ühe mõtte, siis on päev täielikult korda läinud.