Nõupidamine "Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus"

17.02.2014

14. veebruaril toimus Eesti Biokeskuse uue hoone suures saalis (OMICUM, Tartu Riia 23) Eesti Teaduste Akadeemia korraldamisel nõupidamine teemal “Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus”.Avasõnad ütlesid Akadeemia president Richard Villems ja haridus - ja teadusminister akadeemik Jaak Aaviksoo

Ettekannetega esinesid:
akadeemik Peeter Saariakadeemik Tarmo Soomere
     akadeemik Ilmar Koppel/akadeemik Martin Zobel
akadeemik Urmas Varblane
akadeemik Martti Raidalakadeemik Jaan Rossprofessor Irja Lutsar
 
professor Meelis Pärtel     akadeemik Jüri Engelbrecht

Lühisõnavõttudega esinesid:
     akadeemik Jaak Vilo
ETAGi juhatuse esimees Andres Koppel     KBFI direktor Raivo Stern
     akadeemik Arved-Ervin Sapar
     professor Urmas Sutrop
    
akadeemik Jüri Allik
     TÜ rektor Volli Kalm

Nõupidamise võttis kokku akadeemik Richard Villems