Tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus

10.02.2014

7. veebruaril toimus Akadeemia majas TERVISHOIU TEADUS-ARENDUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI STRATEEGIA KOOSTAMISE AVAÜRITUS

STRATEEGIA AVAÜRITUSEL ARUTAsiD MINISTEERIUMITE JA TEADUSORGANISATSIOONIDE ESINDAJAD, KUIDAS HOOGUSTADA TERVISHOIUGA SEOTUD TEADUS-ARENDUSTEGEVUST JA INNOVATSIOONI. ARUTELU TULEMUSED ON ALUSEKS UUELE STRATEEGIALE.

Strateegiat ajendas koostama sotsiaalministeeriumi tunnetatud vajadus eesmärgistada senisest selgemalt tervise valdkonnaga seotud teadus-arendustegevust ja innovatsiooni.

Strateegia lähtub arusaamast, et Eesti tervishoiu suurte väljakutsete lahendamisse saavad teadus ja innovatsioon senisest oluliselt enam panustada.

"Tahame keskenduda rakendusuuringutele ja innovatsioonile, mis meie tervishoiu arenguvajadustele lahendusi pakuksid. Usume, et investeerides oma probleemide uudsel moel lahendamisse, saame paremale tervishoiuteenusele lisaks ka uusi äri- ja ekspordivõimalusi," ütles
sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet.

Strateegia sünnib erinevate ametkondade ja sektorite koostöös. "Oleme juba moodustanud strateegia juhtgrupi teaduse, innovatsiooni ja tervishoiu poliitika eest vastutavate ametkondade kõrgetasemelistest esindajatest. Formaalsest kaasamisest olulisemaks peame äratundmisele
jõudmist, et aetakse ühist asja," lisas Normet.

Strateegia ekspertgrupiks on teadlastest ja tervishoiujuhtidest koosnev Teaduste Akadeemia Arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alaline komisjon ATSAK. "Tervise teadus- ja arendustegevuses on täna probleeme, mille lahendamine eeldab süsteemset lähenemist ja jätkusuutlikku
finantseerimist. Just nende kohtade väljatoomises ja lahenduste pakkumises saab ATSAK strateegiasse sisendit anda," lausus ATSAK-i esimees, Tartu Ülikooli professor akadeemik Eero Vasar.

Strateegia protsess on arutelupõhine ja kaasav, aasta jooksul toimuvad erinevad kuulamised, töögrupid, seminarid jpm. "Küsimus on selles, kuidas tervishoidu läbi teaduse ja innovatsiooni paremaks saada, sest vaid kulude kontrollist pikas perspektiivis ei piisa. Tervishoius uute
praktikate tekkeks on vaja soodustada partnerlust tervishoiuteenuse pakkujate, arstide, teadlaste ja tehnoloogiaettevõtjate vahel. Ja seda kõigi võimalike hoobadega, mis riigil kasutada on. Oleme valinud aluseks, millele strateegia üles ehitada, tervishoiu innovatsiooni ökosüsteemi põhise lähenemise, mida kasutavad ka mitmed teised arenenud riigid," täiendas strateegia koostamist juhtiv Kitty Kubo Teaduste Akadeemiast.

Aasta esimeses pooles toimuvate arutelude ja analüüside tulemused koondatakse esmaseks strateegiadokumendiks 2014 aasta sügiseks. Seejärel toimuvad konsultatsioonid erinevate osapooltega, mille tulemusi arvestades valmib lõplik dokument 2014 aasta lõpuks.

Maarja Värav, Kitty Kubo

Sotsiaalministeerium, Teaduste Akadeemia

Pressiesindaja, Projektijuht

maarja.varav@sm.ee [1] kitty.kubo@akadeemia.ee [2]

Tel: 626 9321 Mob: 55654535

Mob: 533 049 74Links:
------
[1] mailto:maarja.varav@sm.ee
[2] mailto:kitty.kubo@akadeemia.ee