Teaduste Akadeemia ja TTÜ arutelu teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid"

02.12.2013

27. novembril toimus selle aasta teine üritus Teaduste Akadeemia (Informaatika- ja Tehnikateaduste Osakonna laiendatud osakonnakogu) ja Tallinna Tehnikaülikooli partnerluse raames teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid."

Tervitussõnad ütlesid rektor Andres Keevallik ja asepresident Jüri Engelbrecht. Põhiettekande "Institutsionaalsete uurimistoetuste 2. vooru kogemused" tegi Eesti Teadusagentuuri (ETAg) juhatuse esimees Andres Koppel. Kaasettekandega esines ETAgi hindamisnõukogu liige Rainer Kattel. Akadeemik Jaan Undusk kõneles teemal "Humanitaarteadlasena humanitaarteaduste rahastamisest" ning Rein Kaarli (Haridus- ja Teadusministeerium) andis ülevaate struktuurivahendite uue perioodi planeerimisest teaduse ja kõrghariduse valdkondades.

Ettekannetele järgnes diskussioon (moderaatorid akadeemikud Tarmo Soomere ja Jakob Kübarsepp), mille eesmärgiks oli identifitseerida Eesti teaduse finantseerimise valupunktid ja formuleerida valik soovitusi haridus- ja teadusministrile nende ületamiseks ja teaduspoliitika kujundamiseks.