Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile (2014)

20.11.2013

NOORTE MAJANDUSTEADLASTE ja ROOTSI RIIGIPANGA MAJANDUSTEADUSE AUHINNA LAUREAATIDE FOORUM 19.-23.08.2014, Lindau (Saksamaa)

Looduskaunis Lindau linnakeses (Saksamaal) kohtuvad augustis 2014 viiendat korda paarkümmend Rootsi Riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks antava majandusauhinna laureaati ja 450 andekat noort majandusspetsialisti ja -teadlast kogu maailmast. Foorum loob avatud keskkonna põlvkondadevaheliseks multikultuurseks kogemustevahetuseks ja aruteluks, mille keskmeks on seekord kavandatud nii ülemaailmse majandus- ja finantskriisiga seotud küsimused, keskpanganduse süsteemi arengud kui ka rahvusvahelise vabakaubandusega seotud probleemid.

Majandusüliõpilased, -spetsialistid ja noorteadlased valitakse oma riigi parimate hulgast. Eeloleva aasta kohtumine toimub 19.-23.08.2014. Eestis nimetab kandidaate  Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia.

Eesti Teaduste Akadeemia ootab akadeemilistelt mentoritelt motiveeritud ettepanekuid andekate alla 30-aastaste noorte kohta, kes suudaksid foorumil aktiivselt osaleda ja kelle edasist teadusteed osavõtt selline unikaalne võimalus stimuleeriks. Optimaalse kasu huvides eelistame noori, kelle eelnev elukäik tõendab selget soovi teadusele pühenduda (eelviimase-viimase aasta doktorandid, värskelt doktorikraadi kaitsnud). Ingliskeelsed valikukriteeriumid vt siin).

Ettepanekud (ingliskeelne soovituskiri, kaasallkirjastatuna ülikooli rektori ja noorteadlase juhendaja poolt ning esitatava CV koos kontaktandmetega) palume hiljemalt 6. detsembriks 2013 saata aadressil:
           Jüri Engelbrecht (LINDAU KONVERENTS)
           Eesti Teaduste Akadeemia
           Kohtu 6, 10130 TALLINN

ning samaaegselt elektrooniline versioon aadressil foreign@akadeemia.ee.

Akadeemia valib esitatutest ühe või kaks parimat, kes saavad ligipääsu Lindau kohtumiste elektroonilisele andmebaasile oma täiendavate andmete sisestamiseks. Lindau Konverentside Nõukogu hindamiskomisjon teeb lõpliku valiku. Väljavalitute elamiskulud Lindaus (majutus ja toitlustamine) kannab osaliselt kohapealne korralduskomitee.

Lisainfo Lindau konverentside kohta vt http://www.lindau-nobel.org. Eestis vastab küsimustele Anne Pöitel (tel 644 8677, anne.poitel@akadeemia.ee).


OOTAME ETTEPANEKUID!