ALLEA sümpoosion ja Peaassamblee istung, Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia, Berliin 29.-30. aprill 2013

06.05.2013

ALLEA sümpoosion “Management of Large Data in Corpore” (29. aprill 2013) oli pühendatud arhiivide ja humanitaaria digitaliseerimise probleemidele. Osalesid prof. J.Wanka (Saksamaa teadusminister) ja dr. Z.Stancic (Euroopa Komisjoni Kommunikatsiooni direktoraadi asepeadirektor). Modereeris S.Collins (Digital Repository of Ireland), kes on ühtlasi ALLEA uue äsja moodustatud töögrupi “E-Humanities” juht. Selle töögrupi eesmärgid ja tekkelugu on sõnastatud lühidokumendis (vt ALLEA kodulehekülg).

Ettekanded:
W.Kilbridge  (Digital Preservation Coalition, UK), The challenges and opportunities of digital preservation;
L.Romary (DARIAH – Digital research infrastructures for the arts and humanities, EU), Scholarly work and open access;
C.Moulin (Trier Centre for Digital Humanities, Germany), Research infrastructures and cultural data;
T.Oraldi (Academy of Lincei, Italy) Bibliographic eArchives;
P.Doorn (Data Archiving and Network Services, The Netherlands), Trusted digital archives.

ALLEA Peaassamblee istungil (30. aprill 2013) osales 28 akadeemiat. Arutlusel oli ALLEA üldtegevus, rahastamine ja töökorraldus, mis võrreldes eelmise perioodiga teatud määral muutusid seoses sekretariaadi ületoomisega Amsterdamist Berliini 2012.a. ALLEA uuteks liikmeteks valiti Armeenia Teaduste Akadeemia, Belgia Flaami Kirjanduse Akadeemia ja Belgia Prantsuse Kirjanduse Akadeemia. Arutati ka keerulist olukorda Türgis, kus valitsuse kontrolli alla võetud Türgi Teaduste Akadeemia kõrvale on tekkinud uus sõltumatu Teaduste Akadeemia.
ALLEA töögruppide tegevusest annavad ülevaate järgmised dokumendid:
Statement on Patentability of Inventions Involving Human Embryonic Pluripotent Stem Cells in Europe (March 26, 2013);
Draft Statement on Open Access to Scientific Publications and Intellectual Property (March 19, 2013);
Statement on Ethics Education in Science (2013);
Summary of past actions of the WG on Science Education (2013);
Embedding the Social Sciences and Humanities in Horizon 2020.

Rohkem infot – vt www.allea.org

Järgmine ALLEA Peaassamblee istung toimub Oslos Norra Teaduste Akadeemia korraldusel 24.-25. aprillil 2014. 


Jüri Engelbrecht
Berliin-Tallinn, 03.05.2013