Ettekannete päev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis

18.03.2013

Emakeelepäeval, 14. märtsil alustas Akadeemia uut traditsiooni teaduslike ettekandepäevade näol ja seda just Narvas, kus 2000. aastal sai alguse traditsiooniline teaduspäev, mis on läbinud aastate jooksul kõik maakonnad.

Narva valiti uue tava algatamiseks ka seetõttu, et tegu on Eesti tingimustes erilise keskkonnaga, seda just rahvuslikus mõttes, nimelt teadvustavad sealsed elanikud end terminiga „narvakad“, mitte eestlased või venelased ja kõige suurem osa Narvas hariduse saanuist Eesti läbilõikes lahkuvad kas linnast või isegi riigist. Üritus toimus äsjaavatud kolledžihoones, mis on väga eriliselt läbimõeldud nii õppeasutusena toimimiseks oma nutikate lahendustega kui on muutunud ka linnarahva, eelkõige noorsoo kogunemiskohaks, seda kolledžipoolselt väga soosituna.

Seega valiti ettekandepäeva temaatika eelpooltoodut arvestavalt nii ajalooline, Narva linnaga otseselt seonduv kui ka tänapäevaelu kajastava rahvusliku ja tööorganisatsioonilise temaatikaga. Ettekannete päeva korraldajaks oli humanitaar-ja sotsiaalteaduste osakond ning üritust suunas akadeemik Peeter Tulviste.Ettekandepäevast osavõtjad

Ajalooalase ploki pani kokku akadeemik Tõnu-Andrus Tannberg, kes ise esines teemaga "Napoleoni sõdade kajastusi Balti kubermangudes". Ülejäänud esinejad olid Tartu Ülikooli teadurid Anti Selart, kes rääkis teemal "Õigeusu misjon ja õigeusu kirikud keskaegsel Liivimaal", Enn Küng "Rootsi luuretegevus Venemaal 17. sajandil ja Narva" ning Erki Tammiksaar "Kes oli Vene lõunapooluse ekspeditsiooni autor".

Kaasaegseid teemasid käsitlesid Maaja Vadi ettekanne "Venelase aususest" ja äsja Akadeemia uurija-professoriks valitud Anu Realo ettekanne "Tähelepanekuid eestlase ja venelase isiksuse seadumustest ja rahvuslikust iseloomust". Samal teemal andis Anu Realo ka intervjuu venekeelse Raadio 4 ajakirjanikule.

Ettekannetega esinesid :

               Anti Selart                                     Enn Küng                                     Tõnu Tannberg


            Erki Tammiksaar                                      Maaja Vadi                                  Anu Realo

Ettekandepäeval osales ka Ida-Virumaa maavanem Andres Noormägi.

Kolledži direktor Katri Raik ja tema asetäitja Jaanus Villiko tutvustasid külalistele uut elegantset, väga innovaatilist, endise börsihoone kohal asuvat ja sellega mõtteliselt seostuvat koolihoonet ning võlvkeldris asuvat fotonäitust "Eestimaa diplomaatide pilgu läbi". Seejärel vaadati Raekojas kuldsete kätega narvaka Fjodor S´antsevi Vana-Narva maketti ning külastati Kreenholmi manufaktuuri hetkel veel mitte töötavat ja parimat lahendust ootavat hiiglaslikku hoonekompleksi ning vaadati teisigi linna huviväärsusi.

Akadeemikutest osalesid ettekandepäeval Jüri Engelbrecht, Tõnu-Andrus Tannberg, Peeter Tulviste, Agu Laisk ja Peeter Saari.