Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"

30.04.2012

Reedel 27. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti Teaduste Akadeemia seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?". Seminaril osalejatel oli sissejuhatavalt võimalus tutvuda Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumiga. Külastati Kliinilise Meditsiini Instituuti, mida tutvustas instituudi direktor Rutt Sepper ning Biomeditsiinitehnika Instituuti, kus kõnelesid Tehnomeedikumi direktor Kalju Meigas ning instituudi direktor Ivo Fridolin.
TTÜ nõukogu saalis toimunud seminari avasid rektor Andres Keevallik ja Akadeemia president Richard Villems. Ettekannetega esinesid Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Andres Võrk "Eesti tervishoiu rahastamine: hetkeseis ja peamised valikukohad", Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo "Tervishoiu seosed ja tähtsus ühiskonna arengus", Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet "Valikud ja tegematajätmised Eesti tervishoius" ning akadeemik Toomas Asser "Arstide koolituse jätkusuutlikkusest". Ettekannetele järgnes elav mõttevahetus.